Dansk Kapitalanlæg venter skattecheck

Investeringsselskabet Dansk Kapitalanlæg har modtaget en kendelse fra Landsskatteretten, som giver selskabet medhold i en påklaget ændring af skatteansættelserne for årene 1997-2000.

Dansk Kapitalanlæg venter herefter at modtage 462 mio. kr. fra skattevæsenet. Det meddelte Dansk Kapitalanlæg i går. Teoretisk set kan skattemyndighederne anke dommen til Landsretten, men det ligger næppe i kortene, mener selskabets administrerende direktør, Niels K. Agner.

»Dommen er så klar, at jeg anser sagen for afsluttet, og det giver vi da også udtryk for i fondsbørsmeddelelsen,« siger han med henvisning til, at selskabet venter tilbagebetaling inden for nærmeste fremtid.

Sagen tog sin begyndelse, da Skatte- og Registerforvaltningen i Københavns Kommune, forhøjede Dansk Kapital-anlægs skattepligtige indkomster for årene 1997-2000. Kravet fra skattemyndighederne vedrørte beskatning af avancer og tab på aktier efter næringsbestemmelserne i stedet for de almindelige regler for aktieavancebeskatning. Samlet var der tale om en forhøjelse af den skattepligtige indkomst på i alt 1307 mio. kr. RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk) 031249 CET MAJ 02