Dagens aktietip - fredag

Aktietip. ØK er parat til vækst igen.

ØK leverede i andet kvartal et historisk stærkt resultat. Det var den ellers ret turbulente fødevarevirksomhed i Vene-zuela, EAC Foods, som stod for den store positive overraskelse.

Fra første kvartal til andet kvartal steg omsætningen fra 571 mio. kr. til 617 mio. kr. Men driftsoverskuddet blev mere end fordoblet fra 52 til 108 mio. kr.

Også omsætningen i de to andre mindre forretninger, EAC Industrial Ingrediens og flytteforretningen EAC Moving og Relocation services udviklede sig positivt, mens overskudsgraden faldt en smule i Ingrediens.

Samlet set blev årsforventningen til driftsoverskuddet opjusteret fra 375 mio. kr. til 475 mio. kr.

I positiv retning trækker også, at ØK er ekstremt velkonsolideret med en soliditet på ca. 65 procent, og en kassebeholdning på cirka en mia. kr. og uden rentebærende gæld. Med andre ord har selskabet mulighed for at foretage opkøb for flere milliarder. Og det har selskabet også tænkt sig at benytte sig af, ifølge bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen.

Til Nyhedsbrev for Bestyrelser siger han, at de vanskeligere vilkår på kreditmarkedet gør det sværere for kapitalfondene at betale samme høje priser som tidligere, og det forøger industriselskabers og dermed ØK's mulighed for nogle interessante opkøb.

På sigt ser vi store perspektiver i opbygning af en distributionsforretning indenfor industrielle ingredienser. Distribution og ØK giver dog bange anelser, hvis man kigger tilbage i historien. Denne gang handler det dog ikke om distribution af forbrugsvarer, men til industrien.

Med en omhyggelig styring af ekspansionen/opkøb ser vi store perspektiver, selvom det antageligt er en meget konjunkturafhængig forretning. Under alle omstændigheder vurderer vi, at ØK-aktien på det aktuelle kursniveau er billig.