Dagens aktietip - onsdag

Aktietip. WDH straffes urimeligt hårdt.

William Demant Holdings halvårsregnskab sendte aktiekursen i gulvet med et brag. Man kan dog stille spørgsmålet om ikke markedsstemningen netop den dag var årsag til en kraftig negativ overreaktion.

William Demant Holding fastholdt nemlig både de tidligere oplyste forventninger til 2007 og sin tradition for at melde om vundne markedsandele. Hvad mere kan man næsten forlange?

Det eneste minus man kan sætte ved det glimrende halvårsregnskab er, at et skift i produktmix trods alt giver grundlag for en vis usikkerhed omkring koncernens indtjening de kommende år.

WDH oplyser, at væksten i første halvår har været drevet af Oticon Delta, men samtidig lægger man ikke skjul på, at det bliver det nye produkt, Oticon Epoq, som i kraft af sine teknologiske forspring skal være det bærende produkt fremover.

Oticon Epoq har kun været på markedet siden slutningen af maj, og har derfor endnu ikke haft nogen nævneværdig indflydelse på koncernens regnskab. Man fortæller dog om et salg, som til fulde har levet op til forventningerne og om "overordentligt positive tilkendegivelser fra kunder og slutbrugere", som lover særdeles godt.

Det er jo glimrende, men det ville måske også være mere overraskende, hvis man havde meldt negativt ud om det nye produkt. Selvom der ingen grund er til at tvivle på koncernens udmeldinger, så er der alligevel en vis rimelighed i, at markedet gerne vil se tal på bordet, før WDH godskrives en succes med Oticon Epoq.

Eftersom der intet nyt er i dette forhold, anser vi det dog ikke for en rimelig grund til at bombe aktiekursen ned med næsten 10%. Vi anser kursfaldet i WDH for at være en urimelig overreaktion, som i højere grad er styret af en generel markedsstemning end af det aflagte halvårsregnskab. På den baggrund anser vi fortsat WDH for at være en god langsigtet investering.