BRFkredit bedre end ventet

Nettoresultatet er beregnet til et overskud på 249 mio. kr. mod 594 mio. kr. i 2000. Det er især kursreguleringerne, der

trækker årets resultat ned. På denne post havde BRFkredit et underskud på 189 mio. kr. mod et overskud på

318 mio. kr. året før. Nettoindtægterne blev på 1144 mio. kr. mod 1014 mio. kr. i 2000, hvoraf 741 mio. kr.

stammer fra bidrag, provisioner og gebyrer mod 657 mio. kr. i 2000.


Omkostningerne inklusive afskrivninger faldt fra 657 mio.

kr. til 643 mio. kr., og det samlede resultat af den primære drift blev således et overskud på 501 mio. kr. mod

357 mio. kr. året før. For første gang siden 1997 var der direkte minus på kontoen for tab og nedskrivninger.

RB-BørsenGrønlandsBanken fik plus

GrønlandsBanken med hovedsæde i Nuuk fik i 2001 et nettooverskud

på 78,9 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 63,8 mio. kr. i 2000. Basisindtjeningen blev opgjort til 86,7 mio. kr.

mod 72,5 mio. kr. Dermed levede banken op til forventningerne, der lød på en basisindtjening "noget højere

end i 2000". For 2002 venter banken en basisindtjening, der er mindre end i 2001. På baggrund af fremgangen stilles der

forslag om at hæve udbytteprocenten fra 25 til 30. GrønlandsBanken karakteriserer 2001 som endnu et godt år for

banken og noterer, at det samlede forretningsomfang med bankens 59.000 kunder er blevet øget på alle områder. Stigningen

andrager 246 mio. kr. eller 6,4 pct. RB-BørsenSydkraft får aftale om aktierDe svenske energiselskaber Sydkraft

og Vattenfall har indgået aftale om, at Sydkraft får en ret og pligt til at erhverve 6.678.287 A-aktier og 4.611.708 B-aktier

i Hafslund til henholdsvis 47 nkr. og 38 nkr. Aftalen gælder kun, hvis fusionen mellem Viken og Hafslund gennemføres,

og det er et vilkår for aftalens gennemførelse at Hafslund ophæver det forbud mod overdragelse, som Vattenfalls

aktier er underlagt. Bestyrelserne for det norske energiselskab Hafslund, der er børsnoteret i København og Oslo, og Viken

Energinett godkendte i november planen for den planlagte fusion mellem de to selskaber. RB-Børsen

Greentech køber

italiensk

Greentech Energy Systems har erhvervet aktierne i det italienske selskab Energia Verde Srl for 200.000 euro (1,5 mio. kr.),

meddelte Greentech mandag. Der er dog en reguleringsmekanisme, der sikrer sælgerne en højere pris, hvis projektet modtager

statstilskud. Det italienske selskab agter at opføre to vindmølleparker til omkring 440 mio. kr. med et årligt resultat

før renter, afskrivninger og skat på cirka 70 mio. kr. Efter disse poster ventes overskuddet at blive på 35 mio.

kr. i det første driftsår, skriver Greentech. RB-BørsenMindre overskud i Lån & SparOverskuddet

før skat i Lån & Spar Bank blev reduceret fra 54 mio. kr. i 2000 til 44 mio. kr. i 2001. Samtidig blev nettoresultatet

skåret ned fra 36 mio. kr. til 29 mio. kr. Det noget decimerede resultat har fået bestyrelsen til at foreslå at

2000-udbyttet på 8 kr. per aktie helt forsvinder for 2001. Netto rente- og gbyr indtægterne steg fa 273 mio. til 304 mio.

kr., men kursreguleringerne samtidig faldt fra et overskdu på 12 mio. kr. til et overskud på bare en mio. kr. RB-Børsen

Sjælsø

tjente som forventet

Sjælsø Gruppen levede op til de økonomiske forventninger i 2001. Selskabet fik et resultat

før skat på 183,1 mio. kr. mod 153,3 mio. kr. i det foregående regnskabsår. Omsætningen er opgjort

til 1090,0 mio. kr. mod 814,5 mio. kr., og nettoresultatet er beregnet til 125,8 mio. kr. mod 103,2 mio. kr. i 2000.


Sjælsø

Gruppen betegner 2001-resultatet som absolut tilfredsstillende og foreslår, at udbyttet skal stige fra 8,39 kr. til 10 kr. per

aktie. Samtidig ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at tilbagekøbe op til 10 pct. af egne aktier.


For 2002 venter

selskabet overskud før skat i størrelsesordenen 200-220 mio. kr., og en omsætning på ca. 1,3 mia. kr. For

2003 ventes stigning i både aktivitets- og indtjeningsniveau. RB-Børsen