Asylsager på vej til domstole

Østre Landsret vil blive oversvømmet med ankesager fra asylsøgere, når regeringens udlændingepakke træder i kraft. Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp mener, at domstolene må åbne for behandling af asylsager, fordi retssikkerheden svækkes med den ny lov. De mener, at den hidtidige praksis, hvor sagerne slutter i Flygtningenævnet, vil blive udfordret.

Læs mere
Fold sammen
Advokat Helle Lokdam, som udarbejdede Advokatrådets høringssvar til lovpakken, er enig. Hun forudser, at retssystemet vil blive belastet af sager om flygtninge, der er utilfredse med afgørelser fra Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.

Konsekvensen af regeringens udlændingelov kan derfor blive, at sagsbehandlingen af asylsager vil trække ud. Hidtil har Udlændingestyrelsen behandlet sagerne, som dernæst er blevet anket til Flygtningenævnet. I 2001 behandlede nævnet 1539 sager, og ca. 80 pct. fik afslag.

/ritzau/