Anerkend stress-sygefravær og håndter det hurtigt

Af Mette Skou Rasmussen, specialkonsulent, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats - CABIRammes en medarbejder af stress, skal der tages fat om problemet med det samme. Risikoen for at miste en medarbejder er nemlig stor.

Stikprøver viser, at op mod 30 procent af alt sygefravær har psykiske årsager, ikke mindst stress.

Og WHO har opgjort, at stress er medvirkende faktor til cirka50 procent af alle tabte arbejdsdage i EU.

Tal som disse illustrerer, hvad mange virksomheder allerede ved: Det går stærkt på det danske arbejdsmarked, og stress er kommet for at blive.

Det værste er, at man mister gode medarbejdere, hvis ikke stressen afværges med hurtig og rigtig handling.

For sygemeldinger af psykiske årsager bliver ofte længerevarende, og fører desværre også ofte til afsked med arbejdsmarkedet.

Det er sværere at forholde sig til sygefravær af psykiske årsager end af fysiske. Et brækket ben kan ses, årsagen kan forklares, og løsningen er som regel ganske enkel. Men er sygefraværets årsag for eksempel stress, er det anderledes. Her er ingen enkle årsager og løsninger, men i stedet et komplekst sammensurium af både privat og arbejdsrelateret karakter.

Personer, der sygemelder sig med stress, har som regel også selv svært ved at forholde sig til situationen.

De vil typisk have afprøvet forskellige strategier for at overkomme situationen. Og derfor er sygemeldingen ofte en smertelig kapitulation.

Nogle ledere og kolleger reagerer med tøven over for en kollega, der sygemelder sig med stress. Andre vil reagere med skepsis; alle er da stressede i ny og næ!

Der skal reageres prompte

Disse reaktioner kan være problematiske, da manglende anerkendelse af en stresset kollega let kan forstærke de følelser, den sygemeldte ofte i forvejen kæmper med: skyldfølelse, modløshed og svigtende selvværd.

Sygefravær, hvor stress er årsagen, kan udvikle sig så alvorligt, at medarbejdere tabes for altid. Der er derfor god grund til at sætte fokus på emnet på forhånd: Diskutér på et personalemøde, hvad forskellen er på travlhed og stress.

Og sørg for at have trivslen på arbejdspladsen i højsædet.

Gør det klart, at:

1) den enkelte medarbejder er værdsat.

2) alles arbejde og kompetencer har betydning

3) alle bliver respekteretSker det alligevel, at en medarbejder går ned med stress, er det vigtigt, at lederen reagerer prompte: Tag hurtigt kontakt og find ud af, hvad du eller virksomheden kan gøre for at medvirke til hurtig tilbagevenden.

Åbn eventuelt mulighed for, at medarbejderen kan varetage andre opgaver eller funktioner. Måske kan en delvis sygemelding være en god hjælp for medarbejderen.

Og tag også gerne hul på, om der skal ske ændringer i jobbet på længere sigt

Det vigtige er, at alle medarbejdere sygemeldte eller ej ved, at det betyder noget, om de er på arbejde eller ej!