Annonce
Annonce

”Vi skal værne om vores forsyning og energi”

Driften af vand, kloak og varme skal forblive i kommunalt regi frem for at overgå til private, der skal hente udbytte fra investeringerne. Mange årtiers effektiv drift har demonstreret modellens styrke, mener formanden for kommunernes tekniske chefer.

Topbillede
PR-foto: Søren Gais Kjeldsen, formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Fold sammen
Læs mere

Af Nils-Ole Heggland

”Forsyningssektoren i Danmark med vand, kloak, varme og renovation med mere kan føre sine rødder tilbage til cirka 1850. Vi har en effektiv forsyningssektor, som sikrer danskerne forsyning af vand og af varme, når der er brug for den – alt sammen til lave priser. Det skal vi værne om, så private ikke kan komme ind og få del i den formue og de aktiver, som kunder og forbrugere har opbygget over årtier.”
Det siger Søren Gais Kjeldsen, formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg.

Først blev vandforsyningen og kloakkerne sat i system og fælles drift, siden kom varmen til.  Mange steder gik det offentlige ind, så forsyningsvirksomheder i dag typisk er ejet direkte eller indirekte af kommunen. Og ingen skal tjene penge på driften, der ofte kræver store og meget langsigtede investeringer. Princippet bliver også kaldt ”hvile-i-sig-selv”, fordi driften ikke skal give overskud og udløse udbytte til ejere, men kun skal løbe rundt – set over flere år – så der er plads til nødvendige investeringer.

”Gennem årene har forsyningsselskaberne opbygget store milliardformuer. Det meste er bundet i rør, ledninger, pumper og bygninger, og reelt er aktiverne ofte meget mere værd end de bogførte beløb i regnskaberne. De værdier tilhører os alle sammen, og dem skal vi værne om. Vi skal heller ikke have yderligere beskatning af vand og kloak, men holde fast i hvile-i-sig-selv-princippet,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Han erkender, at den melding for nogle kan virke forældet i et samfund, hvor private virksomheder fylder meget og typisk konkurrerer hårdt mod hinanden – til gavn for forbrugerne.
”Forskellen er, at der stadig er tale om såkaldte naturlige monopoler for vand, kloak, fjernvarme og bygas. Det har været en stor og langsigtet samfundsmæssig opgave at investere i rør, som ligger i jorden 20, 40, 50, måske 100 år frem i tiden. Man kan jo ikke forestille sig en situation, hvor der ligger to sæt rør ved siden af hinanden nede i jorden. På andre områder har den teknologiske udvikling gjort, at der kunne opstå konkurrence og ikke længere var behov for offentlige monopoler. Det gælder fx telefoni og el-systemet,” siger formanden for de tekniske chefer i kommunerne.

Mange fusioner
Private virksomheder og forsyning kom ellers på den politiske dagsordenen sidste efterår. Konsulenthuset McKinsey regnede sig frem til mulige milliardbesparelser for forbrugerne på blandt andet vand og varme, hvis private blev lukket ind.  Både den daværende Venstre-regering og den nuværende V-LA-K-regering vil se nærmere på mulighederne for billigere drift og øget konkurrence.

”Sagen er bare, at forsyningsområdet gennem en årrække har gennemført en række effektiviseringer – og fortsat gør det. Selskaberne indberetter tal til staten, vi har intern benchmarking eller sammenligninger af udgifter og priser, og der sker hele tiden fusioner og øget samarbejde mellem kommunerne og selskaberne, så drift, administration og kundeservice bliver mere effektiv. Alene på varmeområdet har vi i min egen virksomhed i Aalborg overtaget et mindre varmeselskab hvert andet år siden 2002,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Han opfordrer også til at huske på, at meget af det, danske forbrugere tager for givet, ikke nødvendigvis er hverdag i andre lande, vi ellers sammenligner os med:
”Vi har en utrolig høj forsyningssikkerhed med meget få og kortvarige afbrydelser. Der er døgnbemanding af forsyningssystemet. Især på varmeområder gennemfører vi i disse år en omfattende omstilling til grøn og klimavenlig produktion. Og måske vigtigst af alt: Vi har gennem årtier haft rent og billigt drikkevand i hanen.”