Annonce
Annonce

SmartCities blomstrer i Danmark

Snart er din by en SmartCity - er du parat til at leve som SmartCitizen?

Af Laura Ivanoff, ITB

Tæt på 4 milliarder af verdens befolkning bor i dag i byerne. Dette antal forventes at stige til 6 milliarder i 2050, ifølge en SmartCity rapport fra Copenhagen Capacity. Samtidig forudser Gartner, at de 4,9 milliarder forbundne digitale enheder, som blev registreret i 2015, vil stige til 20,8 milliarder i 2020.

Koncentration af innovation, teknologi og viden i byerne kan ikke undgå at danne basis for ny udvikling. Det er derfor ikke overraskende, at byerne er i fuld gang med at blive mere intelligente. Den teknologiske udvikling er så moden, at indsamling af data, mobilitet, cloud og indsamling af data er blevet en naturlig del af bylivet.

Men hvilken betydning har udviklingen for, hvordan danske byer ser ud om 10 eller 20 år? Er vi omgivet af robotter og droner, som bringer varer ud, mindsker forurening og løfter overvågning? Har vi selvkørende biler, der rykker ved vores opfattelse af parkeringspladser og transport? Vil vores primære hjælpere i hverdagen være bots, på samme måde som vi i dag har smartphones og apps til at holde styr på vores kommunikation, interesser og gøremål?

SmartCities handler ikke om teknologi – det handler om mennesker
SmartCities handler ikke om, at alt bliver teknologistyret, men om hvordan digitale løsninger kan fremme tryghed, optimere byens rum og faciliteter og gavne livskvaliteten for borgere, erhvervsliv og besøgende.

Intelligente lygtepæle kan skabe stemning og tryghed i et bymiljø og samtidig spare energi og omkostninger. Intelligente skraldespande med tags, der signalerer, hvornår de skal tømmes, kan sikre besparelser i ressourcer på op til 80 %. Sensorer kan måle indeklima på skolerne og hospitaler og være med til at sikre, at børn har de bedste forudsætninger for indlæring eller patienter bliver hurtigere raske.

Også fællesskaber og sociale bånd kan styrkes via teknologi. En app med information om byens tilbud og aktiviteter, kan give borgerne idéer til sunde madindkøb, hjælp til at finde en makker til badminton eller en gruppe at løbe med. De ældre kan få hjælp til indkøb, når naboen alligevel køber ind. Kun fantasien sætter grænser for, hvad teknologien kan gøre for at skabe nye fællesskaber.

Vallensbæk viser vejen
Mange danske kommuner er allerede i gang med SmartCity-initiativer. I Vallensbæk Kommune har man en vision for, hvordan teknologien skal hjælpe med at løse udfordringer og nå drømme, hvor mennesket er i fokus. Bedre veje, bygninger og belysning samt mindre støj vil gøre det nemmere og mere trygt at færdes i byen. Smartere anvendelse af data vil give den enkelte borger skræddersyede tilbud. Og mobilitet giver større fleksibilitet i alle gøremål. Den vision har fået politisk opbakning og er i gang med at blive realiseret i samarbejde med erhvervslivet og borgerne.
Bluefragments, der leverer mobile og Internet of Things løsninger, hjælper Vallensbæk med at skabe en SmartCity. CEO Jon Bille siger: ”Målet med at hjælpe danske kommuner til at blive SmartCities handler i bund og grund om, at teknologien skal være med til at øge produktiviteten, reducere omkostninger, skabe bæredygtige miljøer og fremme kulturelle fællesskaber, hvor borgerne trives. Det vil skabe et stærkere Danmark, og kommunerne spiller en super vigtig rolle i at få det mål realiseret.”

”Vallensbæk Kommunes styrke ligger i, at teknologi anses som en vigtig udviklingsfaktor til at skabe et bedre sted at være. Udover en stærk SmartCity vision tager man i Vallensbæk en trin-for-trin tilgang til innovation, så risikoen ved nye initiativer forbliver lav, og man indgår først i store projekter, når gevinsterne er tydelige.”

Københavns Kommune anvender data til at fremme udviklingen
Københavns Kommune er også langt fremme med SmartCity initiativer. Byen har et mål om at være CO2-neutral i 2025, og der er behov for mere indsigt i data for, at nye løsninger kan understøtte det mål. Samtidig skal kommunen fremme væksten og gøre byen til at bedre sted for borgere såvel som turister.

IT-leverandøren Hitachi har i samarbejde med Københavns Kommune skabt en markedsplads for data, hvor virksomheder i samarbejde med det offentlige og uddannelsesinstitutioner kan tale sammen om, hvordan man i fællesskab skaber bedre og mere innovative løsninger til gavn for borgerne. Peter Bjørn Larsen, direktør for Hitachis City Data Exchange i EMEA, siger:
”I dag har vi adgang til store datamængder, men der er behov for bedre udnyttelse af denne viden, hvilket kræver bedre datadeling mellem offentlige og private aktører. Med data får vi eksempelvis ny indsigt i, hvordan vi bruger byen, hvilket danner grundlag for flere innovative og bæredygtige løsninger. Med adgang til teledata, data om forbrugervaner, energidata og transportdata kan man mindske trafikpropper og ulykker samt gøre det nemmere at ordne sine gøremål. Det vil dels gøre byen smartere og mere funktionel, men også skabe en mere positiv oplevelse af byen – for såvel byens beboere som byens gæster.”

En SmartCity er ikke en færdig by, der lever op til et sæt teknologiske eller digitale rammer. Det er en rejse, hvor man anvender teknologi og data til at træffe bedre beslutninger og skabe bedre rammer fremadrettet. SmartCitizens vil opleve større tryghed ved at færdes i byen, nemmere tilgængelighed og mere effektivitet – og ikke mindst få bedre oplevelser i hverdagen og måske endda nye fællesskaber.