Analyse Abonnement

Et dogme om »tidlig indsats« runger i hele forvaltningen: Er de ved at stjæle vores børn?

Kommunernes socialforvaltninger er ved at sande til i underretninger om børn, som skønnes at mistrives. Regeringen vil anbringe flere børn uden for hjemmet. Der sker et skred i balancen mellem samfundets og forældrenes ansvar for børnene i disse år.