Opgør udestår: Skal Thorning stå fast? Eller svare mere klart om dagpenge?

SF, Enhedslisten og de Radikale stamper rundt i faste dagpengepositioner, mens socialdemokrater håber på, at Thorning vil melde mere klart ud inden valget i stedet for at blive ved med at parkere spørgsmålet i en ekspertkommission.

Foto: Keld Navntoft

Analyse: Diskussionen om dagpengene er historien om historien, der gentager sig selv, men aldrig helt på samme måde.

For et år siden udkom a-kassernes organisation, AK Samvirke, midt i vinterferien med nye tal, der viste, at i alt 34.000 ledige røg ud af dagpengesystemet i 2013. Det var langt flere end forventet. SF og Enhedslisten krævede handling. De Radikale afviste. Leif Lahn Jensen, dengang arbejdsmarkedsordfører, beklagede udviklingen, men påpegede, at regeringen havde gjort meget for gruppen.

»Vi vil også se på en ny dagpengereform, der passer til nutidens behov,« sagde han til Politiken.

I dag udkommer AK Samvirke så igen med nye tal. Denne gang viser de, at næsten 17.000 arbejdsløse opbrugte deres dagpengeret i 2014. Det er flere, end regeringen regnede med. SF og Enhedslisten kræver lempelser. De Radikale afviser. Leif Lahn Jensen, i dag forfremmet til gruppeformand, kalder tallene for uacceptable, men understreger, at regeringen har brugt »mange milliarder på arbejdsmarkedsydelser og alt mulig andet, så de mennesker havde noget af leve af«.

Meget er med andre ord ved det gamle, men så alligevel ikke helt.

For jo tættere vi kommer på en valgdag, jo mere stiger efterspørgslen blandt socialdemokrater på stadigt mere konkrete svar fra S-toppen og formand Helle Thorning-Schmidt. Siden maj 2013 har den socialdemokratiske ledelse kunnet henvise ubehagelige spørgsmål til dagpengekommissionen, og det gør Leif Lahn Jensen også i dag.

»Det skal være slut med de snuptagsløsninger, som de borgerlige lavede. Vi skal lave en ordentlig og tryg reform, man kan stole på,« siger han til Berlingske Nyhedsbureau.

Ønske nummer et til formanden

Fra forreste og bagerste geledder i partiet lyder det, at standardfrasen om Dagpengekommissionen ikke rækker i en valgkamp, hvor der bliver rift om mandaterne, og hvor SF og Enhedslisten vil gå målrettet efter skuffede, dagpengefokuserede S-vælgere.

Ønskerne til Thorning fra folketingsgruppen strækker sig fra, at hun holder fast i den nuværende linje, til at hun sætter sig igennem over for de Radikale og får lavet et nyt dagpengesystem på denne side af valget. Som en socialdemokrat bemærkede i efteråret, så duer det ikke igen at gå til valg på et ønske om at lave reglerne om, for det lovede partiet jo også i 2011, og se hvordan det gik.

»Ingen vil tro på os,« sukkede et folketingsmedlem.

Nye dagpengeregler på denne side af valget er set fra S-ledelsen fuldstændig udelukket. Her føler man sig kontraktligt forpligtet til VK-regeringens genopretningsaftale og dagpengereform fra 2010 jævnfør regeringsgrundlaget med de Radikale, side 9, afsnit 1.

Ønske nummer to til Thorning

Et alternativt håb, der trives blandt visse socialdemokrater er, at Thorning fremrykker Dagpengekommissionens arbejde endnu mere, end da hun i forbindelse med partiets kongres bad eksperterne afrapportere i september 2015 - måneden hvor der senest skal afholdes folketingsvalg - frem for ved årsskiftet 2015/2016, som oprindeligt var planen. Det var under samme kongres, at Thorning fastslog, at »vi vil have et nyt dagpengesystem«.

»Og det får vi,« tilføjede hun i sjældent klar tale, der udløste lettelse i store dele af baglandet, som endelig følte sig fri til at sige, hvad de virkelig mener om den forhadte reform.

Hvis anbefalingerne kom før valget, kunne Socialdemokraterne gå til valg på et klart alternativ til det nuværende dagpengesystem. En pointe, som eksempelvis den nordjyske stemmesluger Orla Hav (S) luftede hjemme i kredsen, da han besøgte den lokale partiforening før jul.

»Der er delte meninger på Borgen om, hvorvidt det er en fordel eller ej, at valget kommer før eller efter, at kommissionen er kommet med deres udspil til en ny reform,« sagde han ifølge et referat af mødet.

Men heller ikke en ekspresleverance fra Dagpengekommissionen bliver til noget, konstaterer centrale S-kilder over for Politiko.dk.

Stå fast? Eller svare mere klart?

Når man hører deres udlægning af den aktuelle situation, lader det i stedet til, at der udestår et opgør mellem dem, der mener, at partiet står, hvor det skal. At danskerne har forstået, at Socialdemokraterne er imod dagpengereformen. Og at det så småt begynder at vise sig i meningsmålingerne, hvor S vinder terræn.

Den analyse står i kontrast til dem, der godt nok medgiver, at partiet ikke kan skrive et fikst og færdigt reformforslag ind i valgbrochurerne, men som finder det helt nødvendigt at søsætte nogle sigtelinjer, så partiet før valget oplister, hvilke problemer i dagpengesystemet som Socialdemokraterne vil løse efter valget. F.eks. har Thorning allerede sagt, at målet er, at færre skal falde ud af dagpengesystemet. Den vej bør hun gå længere nedad, mener en centralt placeret socialdemokrat:

»Hvis ikke der kommer nogle klarere linjer, vil kandidaterne selv foreslå 200 forskellige dagpengesystemer under valgkampen.«