Ugens aktie: Coloplast reorganiserer ledelsen

Topchefen bliver bestyrelsesformand. Ny chef er fra egne rækker. Genansat direktør skal stå for Stomi og Kontinens forretningen. Tættere forhold til brugerne er en seriøs satsning.

Coloplast taber patentsag til amerikansk rival
(ARKIV) Coloplasts hovedkvarter i Humlebæk, tirsdag den 31. oktober 2017. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard / Ritzau Scanpix

Væksten skal øges til syv-ni pct. årligt, og ledelsen er parat til at pløje lidt flere penge ned i udvikling, salg og service for at fremme dette projekt. Den dybere hensigt ser ud til at sigte på at opbygge et tættere forhold til brugerne og styrke kundeloyaliteten. Den højeste grundtanke, man kan finde hos Coloplast, er, at man fra virksomhedens side er positivt interesseret i via produkterne at kunne medvirke til at afhjælpe problemer og forbedre livskvaliteten for mennesker, som lider af permanente handikap. Coloplast Care skal ikke blot være et udsagn med en smuk profil men føre til virkelige forbedringer, eksempelvis adgang til praktiske råd om brugen af engangsartiklerne. Der satses på at udvikle digitale platforme, som kan understøtte og fremme produkterne ude hos professionelle i sundhedssystemet og brugerne.

Et relateret tiltag er styrkelse og opkøb inden for salg og distribution. Derved kan Coloplast rykke tættere på de rigtige brugere og få adgang til at fremhæve fordelene ved selskabets produktløsninger.

Selskab Kurs Ændr. %

Forretningens udvikling

Tankegangen om en mere direkte inddragelse af brugerne med en aktiv relation fra selskabets side følger den generelle trend som kendes fra »brands«. Mellemled som håndterer salg, lager og levering vil blive klemt i denne udvikling. Det er dog en balancegang, hvor fabrikanterne skal vurdere deres styrke i forhold til de etablerede salgsfirmaer og strukturen i de forskellige lande. Truslen er jo, at importøren i stedet satser på salg af konkurrenternes produkter, og det kræver volumen at kunne drive sit eget salg. Internet og digitalisering giver producenterne nye salgsmuligheder, hvis det kan fungere i praksis. Coloplast er i gang med en sådan satsning med nye og mere direkte former for betjening af de rigtige kunder. Samtidig holder man fast i den indarbejdede metode med fokus på hospitaler, da nye brugere her kan afprøve og få tillid til produkterne. Ideen er, at de pågældende så fremover vil benytte produkterne fra Coloplast.

Produktudvikling er et afgørende punkt, hvor der satses på gennemtænkte og sikre løsninger. Sortimentet er udvidet til også at dække specielle behov, eksempelvis til små børn. Det giver goodwill hos sygeplejerne. Generelt har løsningerne allerede en høj standard, så forbedringer inden for stomi og kontinens er også udtryk for en kommerciel strategi. Sælgerne får lejlighed til at markedsføre Coloplast påny, og prisen er i reglen højere på disse forbedrede produkter.

Udviklingen i afsætningen afspejler den stærke stilling i Europa med en førende markedsposition, som forsvares. Ønsket har i årevis været at ekspandere markant i USA inden for stomi og kontinens. Omsætningen her er kun nået op på at udgøre 17,5 pct. Bygningen af en ny fabrik i Costa Rica er beregnet til at forsyne USA, og den skal i drift om to år. Emerging markets vokser endnu hurtigere (+14 pct. i lokal valuta), men udgør kun 16 pct. af omsætningen. Fremgangen skyldes øget velstand og indsats i sundhed, ligesom længere levealder får betydning i alle lande.

Stomi er for 50-60 pct. vedkommende en følge af kræftoperation. Her foregår en positiv udvikling i evnen til tidlig opdagelse af kræft, hvorved mindre drastiske indgreb kan stoppe sygdommen. For problemer med urin går udviklingen den anden vej, idet længere levealder vil øge behovet for brugervenlige løsninger. Styksalget kan derfor vokse kraftigt.

De to mindste produktområder har hver sin profil. Urologi er placeret helt i top med løsninger, der bruges ved operative indgreb. Udbredelse af metoderne fra USA til resten af verden rummer et enormt potentiale, men en salgsudrulning er dyr og vil give underskud i starten.

Hud & Sårpleje ligner i højere grad stomi og kontinens. Her prøver man at placere sig i segmentet med avancerede løsninger til høj pris med salget rettet mod sygehuse, klinikker, plejehjem o.lig. Der mangler dog fortsat unikke produkter til at få sat skub i vækst og indtjening.

Udsigter og aktieforhold

Aktien handles vedvarende på høje P/E-tal (pt. 30). Da hele aktiemarkedets niveau ligger højt trods rekyl i indeværende år, så er den ekstra præmie faldet. GOP4 planen skal forbedre overskudsgraden med 1,5 pct. i produktionen, og denne del burde komme hjem. Afkastet af indsatsen på de nye former for digital kundeservicering er en mere uklar, langsigtet satsning. Her drejer det sig om at vinde større markedsandel og kundeloyalitet med højere bruttoavance som en sekundær mulighed. Hvis det for alvor lykkes, kan metoden formentlig overføres til nye markeder, hvor problemer angående stomioperationer og kontinens vil få et stærkt stigende omfang i de kommende år.

Det frie flow udgør 52 pct af samtlige aktier. Privates andel svarer til kun seks procentpoint, så institutionelle investorer dominerer. Konklusionen for aktien er Hold/Langsigtet Køb.

Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer ikke aktier i Coloplast.