Stille marked med stort set flad rente

Der er julero og -fred på rentemarkedet onsdag. Den ledende danske statsrente falder marginalt, og der er umiddelbart ikke udsigt til de store bevægelser resten af dagen, da onsdagen er klinisk renset for væsentlige nøgletal.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger omkring 0,30 pct., hvilket er 1 basispoint lavere end tirsdag.

I årets løb har der været tale om et ganske markant rentefald, da renten ved nytårstide sidste år lå i underkanten af 0,92 pct. I september bundede renten med minus 0,05 pct.

Onsdag er tendensen den samme ude i Europa, hvor der er tilsvarende rentefald i Frankrig og Tyskland. Den amerikanske rente bevægede sig på samme beskedne måde, og onsdag middag er renten knap 2,56 pct., hvilket er 1 basispoint mindre, end da den danske handel lukkede tirsdag.

Onsdagen er stille, hvad angår økonomiske nøgletal. På samme vis er de kommende dage frem mod årsskiftet uden de store offentliggørelser.

Investorerne kan dog se frem til et enkelt nøgletal fra USA, hvor der klokken 16 bliver offentliggjort statistik for antallet af bolighandler i november. Der er en forventning om en stigning på 0,5 pct. i forhold til oktober, viser en rundspørge blandt økonomer indsamlet af Bloomberg.

»Vi venter en stigning, da de potentielle boligkøbere normalt køber lige efter perioder med stigende renter, fordi de frygter yderligere stigninger. Når vi kommer et par måneder længere hen, vil boligsalget dog aftage,« vurderer chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank.

Torsdag kommer der heller ikke store nøgletal, men fra USA kommer der tal for udviklingen i engroslagre og nytilmeldte ledige, inden året rundes af med Chicago PMI fredag.