Olicom udskyder endnu engang emission

 

Olicom udskyder endnu en gang den emission, der længe har været på tegnebrættet for at retablere selskabets egenkapital og delfinansiere investeringen i de første erhvervsejendomme. Den var oprindeligt planlagt til at finde sted inden udgangen af juni, men blev i juli udskudt til "inden udgangen af september". Ny lyder meldingen halvårsrapporten imidlertid på, at prospektet vil være klar i tredje kvartal, mens emissionen vil ske i starten af fjerde kvartal.

 

Tidligere har det lydt, at der ville blive udstedt aktier med et ventet provenu på 175-200 mio. kr., men det er nu ændret til at kapitaludvidelsen bliver på 200 mio. kr., der vil bestå af en fortegningsemission på 100 mio. kr. og en rettet emission på ligeledes 100 mio. kr.

 

- Gennem den rettede emission erhverves ni erhvervsejendomme fortrinsvis beliggende i Danmark og med en samlet bruttoværdi på ca. 300 mio. kr., bemærkes det i halvårsregnskabet.

 

Tegningskursen for de nye aktier ventes at blive på niveau med aktiernes nominelle værdi på 0,25 kr. pr. stk. Til sammenligning sluttede Olicom-aktien torsdag i kurs 3,45 efter en stigning på 1,8 pct.

 

For at ruste sig til den kommende aktivitet med ejendomsinvesteringer er Per Brøndum Andersen blevet ansat som ny administrerende direktør med virkning fra 1. september i år. Selskabets nuværende administrerende direktør Boje Rinhart fortsætter som medlem af selskabets direktion, men ventes at fratræde sin stilling ultimo april 2008. Per Brøndum Andersen har gennem det seneste år arbejdet med ejendomme og rådgivning i eget regi. Tidligere har han haft stillinger som CFO i såvel Carlsberg som Coca-Cola Nordic Beverages og har tillige været involveret i udviklingen af Carlsbergs ejendomsportefølje.

 

Olicom er kommet ud af årets første halvår med et underskud på knap 9 mio. kr. mod et underskud på hele 82 mio. kr. i samme periode året før. Ledelsens forventninger til 2007 er fortsat noget udvandede, da selskabet er i færd med at skifte til en ny aktivitet i form af ejendomsinvesteringer, mens selskabet hidtidig har investeret i it-ventureselskaber. Den nye aktivitet ventes dog ikke "væsentligt" at påvirke selskabets resultat i 2007, fordi investeringerne først ligger sidst i regnskabsåret.

 

Derudover oplyser selskabet, at der i 2007 fortsat ventes administrations- og finansieringsomkostninger i niveauet 8 - 10 mio. kr. Selskabets samlede resultat vil herudover kunne blive påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med realiseringen af den ny forretningsplan samt af tab og gevinster som følge af værdireguleringer af den eksisterende investeringsportefølje.

 

# Halvårsregnskab - Olicom:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

---------------------------------------------------

 

Værdiregulering af

 

porteføljeinvesteringer: 0 +3,7

 

Primært driftsres.: -2,7 -1,9

 

Res. før skat:: -8,7 -3,7

 

Nettoresultat: -8,5 -81,6

 

Egenkapital: -11,7 0,5

 

Balance: 33,0 32,9

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )