FLSmidth vinder aluminaprojekt i Indien

FLSmidth Minerals har opnået ordrer til en værdi af 220 mio. kr. fra det indiske firma Utkal Alumina International Limited på anlæg til formaling af bauxit og til slamseparation.

Læs mere
Fold sammen
Ordrerne omfatter projektering, ingeniørarbejde, leverance, montage og opstart.Denne ordre på bauxitmøller bekræfter FLSmidths stærke position på aluminamarkedet i Indien, hvor de seneste tre ordrer fra forskellige kunder er gået til FLSmidth. I leverancen af bauxitudstyr indgår tre stavmøller med en kapacitet på 300 tons i timen samt lagertanke, materialehåndteringsudstyr og pumper. Leverancen af slamseparationsudstyr omfatter ni udfældningstanke som indgår i et rensningsanlæg samt doseringssystemer til flokkuleringsmiddel, lagertanke, pumper/ventiler og rørledninger. Separationsanlægget indgår som en integreret del i aluminaproduktion, og FLSmidth er markedsledende på verdensplan inden for konstruktion af sådanne anlæg.

Leverancen til Utkal Alumina International Limited omfatter således højdensitetsfortykningstanke, som reducerer fabrikkens areal og sikrer en bedre genindvinding af soda og mindre mængder af slam, der skal bortskaffes. I maj 2008 opnåede FLSmidth endvidere ordrer fra Utkal Alumina International Limited på en gassuspensionskalcinator og et kulhåndteringsanlæg til det samme anlæg. "Denne række af ordrer fra en enkelt kunde bekræfter FLSmidths førende kompetence inden for integrerede systemer samt vores position som totalleverandør til aluminiumindustrien, " udtaler adm. koncernchef Jørgen Huno Rasmussen. Ordrerne vil bidrage positivt til FLSmidths indtjening, indtil de er afviklet ved udgangen af 2010.