Finanstilsynet rykker oftere ud

I tredje kvartal sidste år steg antallet af sager, hvor tilsynet måtte reagere, med 18 pct.

Læs mere
Fold sammen
I alt nåede kvartalet op på 409 såkaldte "tilsynsreaktioner," hvor Finanstilsynet giver påtaler, påbud eller risikooplysninger. Hovedparten af stigningen skyldes, at der blev givet flere påbud på undersøgelser i skadesforsikringsselskaber, skriver Finanstilsynet.

I alt 102 virksomheder eller personer modtog en tilsynsreaktion i tredje kvartal 20082. Heraf var 89 finansielle virksomheder. Det svarer til ca. 13 pct af de finansielle virksomheder under Finanstilsynets tilsyn.

Hovedparten af påbuddene i 3. kvartal 2008 var mindre alvorlige og almindelige påbud, mens kun seks var mere alvorlige påbud. Alle de mere alvorlige påbud blev givet til pengeinstitutter. I fire tilfælde vedrørte de mere alvorlige påbud ændring af årsregnskaber eller ændring af regnskabspraksis, de sidste to omhandlede markedsføring og rabat, samt aftaler mellem kunder og finansielle virksomheder.