Finanstilsynet afslører nemt snyd med aktiekurser

Med en netbank er det blevet nemt for private at manipulere med aktiekurser, og der kan være gode penge at hente på kort tid ved at snyde systemet med strakshandler.

Læs mere
Fold sammen
Problemet er bare, at det er ulovligt og meget nemt for myndighederne at afsløre.

Finanstilsynet konstaterede i 4. kvartal 2008 flere nye sager om kursmanipulation, hvor private investorer misbruger netbankernes strakshandelssystemer til at opnå en økonomisk gevinst, og det får tilsynet til at advare mod at falde for fristelsen: Investorer afsætter nemlig tydelige "elektroniske spor", og både Finanstilsynet, OMX og bankerne har automatiske overvågningssystemer, der slår alarm, når der sker forsøg på kursmanipulation, lyder det advarende i Finanstilsynets kvartalsnyt.

Risikoen for at blive opdaget er meget høj, og samtidig viser retspraksis, at domstolene ser med stor alvor på overtrædelser af forbudet mod kursmanipulation. I den halve snes sager, der er afgjort siden 2005, er der i flere af tilfældene idømt ubetingede fængselsstraffe på 30-40 dage. I en enkelt sag blev en investor idømt ubetinget fængsel for en sag, hvor hans gevinst var 820 kr.

Kursmanipulation sker som regel i mindre aktier med lav omsætning, hvor selv små ordrer kan føre til relativt store kursudsving.

Et typisk eksempel er, at investoren lægger en lille købsordre ud til en kurs, der er højere end markedskursen. Umiddelbart efter sætter investoren sin egen beholdning af den samme aktie til salg, og derved "tvinger" han banken til at købe til den kunstigt høje kurs, idet strakshandelssystemet køber og sælger til de bedste kurser, der stilles i markedet. Herefter sletter investoren sin egen købsordre.

Resultatet er altså, at investoren har fået solgt sine aktier til en kunstigt høj kurs ved at snyde banken.

- Når det gælder kursmanipulation er det vigtigt at holde sig for øje, at retshåndhævelsen ikke finder sted ud fra en vurdering om størrelsen af gevinsten, men ud fra et ønske om at sikre tilliden til markederne. Investorerne skal kunne have tillid til, at information om gennemførte handler og afgivne handelsordrer giver et korrekt billede af udbud, efterspørgsel og kursen på værdipapiret, skriver Finanstilsynet.

I øjeblikket er der cirka 10 sager af denne type på vej til politiet og domstolene.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )