De danske banker holder igen med udlånet

Det bliver satdigt vanskeligere at låne penge i banken. Det fremgår af en statistik fra Nationalbanken.

De danske pengeinstitutter holder lidt igen med udlån til deres kunder, og det gælder både privat og erhverv.

Det fremgår af en statistik fra Nationalbanken, som indeholder de første tal for bankernes udlån i november. Nationalbanken påpeger dog, at udlånet stadig ligger på et meget højt niveau, men at væksten i det er aftaget.

- Udlånsvæksten har været aftagende siden starten af året. Det gælder både udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Faldet i de seneste måneder trækkes især af et fald i udlånsvæksten til andre finansielle formidlere, der står for ca. 10 pct. af det samlede udlån, skriver Nationalbanken.

Pengeinstitutternes samlede udlån er i november øget med 16,7 pct. til 1281 mia. kr., når der sammenlignes med samme måned sidste år. I oktober var årsstigningstakten 17,8 pct. og i september 18,3 pct.

På indlånssiden er udviklingen vendt, da væksten atter tager til, primært fordi erhvervskunderne sætter flere penge i banken. Samtidig er der sket et ryk i fordelingen af indskud, da en større andel er tidsindskud, hvor kunden binder sin opsparing til banken i en bestemt periode for at få en højere rente.

- Tidsindskuddene er steget med 63 mia.kr. siden starten af året og udgør nu over en tredjedel af pengeinstitutternes samlede indlån. Stigningen i tidsindskuddene skal ses i sammenhæng med pengeinstitutternes stigende renter på denne type produkter, forklarer Nationalbanken.

Det samlede indlån i institutterne er øget med 12,7 pct. til 1136 mia. kr. i november. Vækstraten var i oktober 12,3 pct. og i september 13,2 pct.

RB-Børsen