Tidligere ansatte dømt for data-misbrug

Mygge- og malarianet-producenten Vestergaard Frandsen, der også er kendt for drikkevandssugerøret LifeStraw, har vundet en retssag over nogle tidligere ansatte, der har forsøgt at kopiere virksomhedens produkter. (opdateret kl. 14.00)

Foto: Claus Fisker
Det er ikke kun modeskabere, der med forbløffelse kan iagttage deres produkter blive kopieret og sendt direkte ud på markedet i en billigere version.

Mygge- og malarianetproducenten Vestergaard Frandsen har ved den engelske højesteret netop vundet en retssag over nogle tidligere ansatte, der har misbrugt virksomhedens teknologi til selv at skabe en forretning.

Det dansk-ejede og schweizisk baserede selskab Vestergaard Frandsen har udviklet en række produkter, der skal forhindre spredningen af sygdomme som malaria, diarre og HIV. Blandt dem finder man det prisvindende drikkevandssugerør Life Straw og de omstridte mygge- og malarianet, hvor insektmidlet er sprøjtet direkte ind i nettet.

"Vi er tilfredse med, at retten har taget misbruget af vores data seriøs og har fundet Bestnet og dets ledelse skyldige. Vi investerer millioner af pund i forskning og udvikling af livsnødvendig teknologi. Vi må forhindre data-tyveri,” siger formanden for Vestergaard Frandsen, Finn Kjærsgaard.

Han mener det er en principiel sag om, hvordan man som teknologivirksomhed beskytter sig mod data-tyveri.

"Der er mange virksomheder, der enten lukke øjnene for problemet eller ikke har ressourcerne til at opklare sagen. Hos Vestergaard Frandsen har denne sag konkret betydet, at vi har strammet op på IT-sikkerheden og data-adgang. Og vi har opstillet strammere regler for vores leverandører," siger Finn Kjærsgaard.

Stopper produktion
Den komplicerede sag om de kopierede net begyndte helt tilbage i 2004, hvor de to tidligere Vestergaard Frandsen ansatte Torben Holm Larsen og Trine Sig begyndte en ny produktion under navnet Bestnet i England sammen med Ole Skovmand, der idag har et fransk firma ved navn Intelligent Insect Control.

Den engelske højesteret har idømt selskabet til at stoppe produktionen af førstegenerationen af malarianettene, fordi de ligner Vestergaard Frandsens produkt for meget. Tidligere er Ole Skovmand blevet anklaget for at have misbrugt Vestergaard Frandsens forskningsresultater til at udvikle et konkurrerende produkt.

Bestnet må gerne producere deres nuværende produkt Netprotect, og netop det forhold fremhæver den anklagede Trine Sig, der er en del af Bestnets ledelse.

"Vi er ikke enige i den engelske dom, og har appelleret dommen. Udviklingen af myggenet til Bestnet er efter vores opfattelse ikke sket med en ulovlig anvendelse af de omtvistede forsøgsdata, men derimod ud fra den almindelige fagkundskab hos det franske firma, som vi har samarbejdet med om produktudviklingen," siger hun.

Efter Bestnets opfattelse ejer Vestergaard Frandsen ikke de omdiskuterede data, og ifølge selskabet er det kun en verserende retssag mellem Ole Skovmands franske firma og Vestergaard Frandsen, der kan afgøre den tvist.

"Bestnet har gennem tiden fået udviklet flere forskellige myggenet, og det net, som forbydes af den engelske dommer, har ikke været fremstillet i mere end 3 år. Vi har med tilfredshed noteret, at det produkt, som Bestnet sælger i dag, efter den engelske dommers opfattelse er helt lovligt," siger Trine Sig.