Sydbank: Det ser sort ud for Genmabs Darzalex

Det er et markant fald i vente i Genmab-aktien mandag, da selskabets aktionærer ikke længere bør sætte næsen op efter, at kræftmidlet Darzalex også slår igennem som behandling af solide tumorer.

Foto: PR-foto Lars Møller

Det vurderer analytiker i Sydbank, Søren Løntoft Hansen, efter at Genmab lørdag meddelte, at en uafhængig dataovervågningskomité har anbefalet at stoppe et fase 1b/2-studie med Darzalex i kombination Roches lungekræftmiddel Tecentriq.

Afbrydelsen af studiet skyldes, at overvågningskomitéen ikke så nogen fordel forbundet med at kombinere Darzalex med Tecentriq i ikke-småcellet lungekræft. Faktisk var der en numerisk forøgelse af begivenheder med dødeligt udfald i den gruppe af patienter, der fik kombinationen, frem for den gruppe der alene fik Tecentriq.

- Vi ser klart negativt på meldingen fra Genmab. Data fra studiet med Darzalex i kombination med Tecentriq i ikke-småcellet lungekræft var efter vores vurdering årets største kurstrigger for Genmab-aktien, da positive data ville have løftet potentialet for Darzalex yderligere - med behandling med Darzalex uden for knoglemarvskræft (i solide tumorer), skriver Søren Løntoft Hansen i et notat.

INGEN UDSIGTER I SOLIDE TUMORER

Genmabs partner Janssen har efterfølgende kontaktet alle de selskaber, der gennemfører studier med Darzalex i kombination med de såkaldte anti-PD-1 lægemidler, der er den gruppe lægemidler som Tecentriq tilhører.

- Selv om det er op til hver enkelt partner-selskab, der undersøger Darzalex i kombination med en PD-1/PD-L1-inhibitor, at beslutte, hvad der skal ske med den videre udvikling (herunder se på data og sikkerhed) bør investorerne efter vores vurdering ikke sætte næsen op efter et videre eventyr for Darzalex i solide tumorer, konkluderer Sydbank-analytikeren.

UÆNDREDE UDSIGTER I KNOGLEMARVSKRÆFT

Selv har Janssen stoppet et studie med Darzalex kombineret med sin egen PD-1 hæmmer til behandling af knoglemarvskræft.

Stoppet for dette studie ændrer dog ikke på Sydbank-analytikerens markante salgsforventninger til Darzalex i knoglemarvskræft, hvor midlet er blevet godkendt i stadigt flere kombinationer og har vist markant effekt.

- Vi fastholder derfor vores topsalgspotentiale for Darzalex inden for knoglemarvskræft på 8,7 mia. dollar, skriver Sydbank-analytikeren.

UDSIGT TIL MARKANT FALD

Han har i sine modeller indregnet et potentiale for Darzalex uden for knoglemarvskræft på 83 kr. per aktie, heraf 71 kr. i solide tumorer.

Det svarer til 6 pct. af Genmabs nuværende aktiekurs.

- Vi vurderer, at markedet (resten af analytiker-korpset) i store hele indregner en lignende værdi for Darzalex i solide tumorer. Lørdagens meddelelse fra Genmab lægger derfor modelmæssigt op til et midt til højt encifret kursfald på 5-9 pct., skriver Søren Løntoft Hansen, der dog ikke vil udelukke, at short-sælgere og manglen på kortsigtede kurstriggere kan sende aktien endnu længere ned.

- Vi udelukker derfor ikke et kursfald på 15-20% i forbindelse med børsåbningen - et kursfald i den størrelsesorden anser vi som en attraktiv købsmulighed i et selskab, hvis pipelineværdi selv uden Darzalex i solide tumorer ikke er indregnet i aktiekursen, hedder det i notatet.

Hos Jefferies har analytiker Peter Welford ikke behov for at justere sine modeller, da han ikke har indregnet værdi af Darzalex i de kombinationer, der netop er stoppet.

Peter Welford peger dog på, at studiestoppet kan skade stemningen om aktien givet, at der var et meget blockbusterpotentiale - det vil sige mulighed for et salg på mindst 1 mia. dollar - hvis det var lykkedes at udvikle med midlet til behandling af solide tumorer.

Såvel Jefferies som Sydbank har anbefalingen "køb" af Genmab.