Succesrige frasalg skæpper i kassen og Vækstfonden

Spektakulære exits har skæppet godt i kassen hos statens Vækstfond, der har slæbt rundt på et betydeligt underskud fra kriseårene, som nu er ude af verden. Stor efterspørgsel på vækstlån og kautioner. Et vendepunkt, siger ventureekspert.

»Resultatet er meget tilfredsstillende, men skal dog ses på baggrund af en række negative regnskaber i kriseårene,« siger Christian Motzfeldt, administrerende direktør i Vækstfonden. PR-foto.
Læs mere
Fold sammen

Vækstfonden, der på statens vegne investerer i lovende vækstvirksomheder, har i næsten seks år slæbt rundt på et akkumuleret underskud på godt 700 mio. kroner. Det opstod under finanskrisen, der også gjorde det svært at opnå gode priser for de virksomheder, som fonden har investeret i.

Men nu er udviklingen vendt. Fonden præsterede i 2014 et overskud på 814 mio. kroner, takket være en række spektakulære exits i virksomheder, som fonden er medejer af. 2014-resultatet er fondens hidtil bedste og betyder, at Vækstfonden samlet over ti år har akkumuleret et overskud på ca. 313 mio kroner.

»2014 var et godt år for mange af virksomhederne i Vækstfondens portefølje, og det kan tydeligt ses i Vækstfondens årsregnskab. Alle forretningsområder har bidraget positivt til resultatet, men særligt de venturefinansierede virksomheder har vist betydelige værdistigninger. Resultatet er meget tilfredsstillende, men skal dog ses på baggrund af en række negative regnskaber i kriseårene,« siger Christian Motzfeldt, adm. direktør i Vækstfonden.

Den vurdering deler Søren Hougaard, professor i entrepreneurship og forfatter til en bog om den danske venturebranches historie.

»Et afkast på 20 procent af fondsinvesteringerne og et omtrent tilsvarende afkast af direkte ventureinvesteringer i 2014 er isoleret set ganske flot. Det samme kan man sige om en egenkapitalforrentning på 30 procent. 2014 blev på den måde et vendepunkt for Vækstfonden, som dermed har vist, at venture-branchen er levedygtig og kan tjene penge, og som derfor nu – efter 15 år – ikke har brug for yderligere statsstøtte«.

Exits skæpper i kassen

I den del af Vækstfondens portefølje, hvor fonden har været direkte investor, har salget af ejerandele i designvirksomheden Muuto til Maj Invest haft positiv indflydelse på Vækstfondens overskud.

Andre selskaber i porteføljen som Universal Robots (små fleksible industrirobotter), ipvision, (teleløsninger til erhvervslivet), Billetto (billet- og eventbureau) og Microshade (glasfacader med indbygget solbeskyttelse) har haft et godt år med vækst i omsætning og indtjening.

I porteføljerne hos de fonde, hvor Vækstfonden er medinvestor, har der været mange indbringende exitter og børsnoteringer som f.eks. Endomondo (løbe-app), solgt for 575 mio. kr. Det har der også i biotekselskaberne Santaris – solgt til schweiziske Roche for 2,5 mia. kr. – og i Forward Pharma, som rejste 1,8 mia. kr. på børsen i New York til udvikling af bl.a. sklerose-medicin.

Samtidig har virksomheder som Zealand Pharma (diabetes) og Evolva (ingredienser) oplevet store værdistigninger, der har positiv indflydelse på Vækstfondens resultat.

Stor efterspørgsel på lån

Foruden at investere i lovende vækstvirksomheder formidler Vækstfonden lån og kapital til virksomhederne. Det sker i samarbejde med bankerne. Her har staten løbende udvidet garantirammerne.

631 virksomheder fik lån, garanti eller kaution for 1.333 mio. kroner i 2014. Heraf fik 189 virksomheder et såkaldt Vækstlån, hvilket er en tredobling i forhold til året før. I løbet af året gav fonden samlet tilsagn om lån til 235 virksomheder.

Ved udgangen af 2014 havde fonden stadig 135 uudnyttede lånetilbud ude hos virksomhederne. Fondens aktivitet på lån, garantier og kautioner påvirkede årets resultat positivt med 84 mio. kroner.

»Vi har i 2014 finansieret flere virksomheder end nogensinde før, og efterspørgslen steg året igennem. Det vidner om, at virksomhederne har et betydeligt behov for risikovillig kapital og alternative finansieringsløsninger til at igangsætte ny udvikling og vækst,« tilføjer Christian Motzfeldt.