Studieopgaver åbner for job i små virksomheder

RUC og Region Sjælland har fået 200 samarbejder i stand mellem studerende og små virksomheder. Det skaber nye muligheder – både for virksomhederne og de studerende. Bryllups-koncept for udlændinge vinder frem i Sydsjælland med basis i semesteropgave.

Filip Andersen har sammen med sin kone skabt et gæstgiveri på Jungshoved nær Bøgestrømmen. Den smukke beliggenhed skal være med til at lokke bryllupsgæster fra Tyskland til Sydsjælland. Foto: Nicolai Perjesi Fold sammen
Læs mere

Da vor nationalskjal Adam Oehlenschläger skrev »Der er et yndigt land«, var han særligt fascineret af »de brede bøge, nær salten Østerstrand«. De bøge han havde i tankerne, var dem, der nejer ned mod Bøgestrømmen, som adskiller Sjælland fra Møn. Det smalle smukke grundede farvand er kendt af alle danske sejlere. Det kræver præcis navigation at besejle det – især hvor renden drejer mod syd ved Stavreby Havn.

Lige der ligger Jungshoved Præstegaard. Dvs. præstegård var det engang. Nu er det et gæstgiveri.

Der tages imod lukkede selskaber i de idylliske omgivelser. Mange bryllupper fejres her.

I fremtiden bliver der endnu flere. For ejerne af Jungshoved Præstegaard har besluttet at gøre bryllupper for udlændinge til et særligt forretningsområde. Mange udenlandske par tager nemlig til Danmark, fordi det er let at blive gift. De kommer ikke mindst fra Tyskland, men også fra afsides lande som Nigeria.

Jungshoved Præstegårds bryllupskoncept har iværksætterparret Filip og Anette Rasmussen udviklet med bistand af to studerende »videnmedarbejdere« fra Roskilde Universitet, RUC, Line Lundsgaard og Maya Skaaning.

Som led i deres studie har de lavet en omfattende semesteropgave, hvor de identificerer markedsmulighederne for bryllupper. De har skabt marketingkontakter i Tyskland og åbnet døre hos Vordingborg Kommune, der har indvilliget i at bistå Jungshoved Præstegård med at gøre stedet til et center for udenlandske bryllupper. Ikke mindst fra Tyskland, som Sydsjælland bliver landfast med, når Rødby-Fehmern-forbindelsen efter planerne indvies om seks år.

Det er kommunen, der forestår vielserne og det ret omfattende papirarbejde, der skal være i orden, før et bryllup kan finde sted. Men det gøres ubureaukratisk, billigt og nemt, hvilket ikke er tilfældet i ret mange andre lande.

Jungshoved Præstegård er ikke det eneste sted, som markedsfører sig overfor udenlandske bryllupsgæster. Det sker også i Sønderjylland, som ligger tæt på den tyske grænse.

Men bryllupsgæsterne kommer ikke af sig selv. Der skal koncepter, praktiske løsninger og markedsføring til. I Jungshoved Præstegaards tilfælde bl.a. en helt ny hjemmeside.

»Det er ikke sikkert, vi var kommet så langt med konceptet uden rapporten fra Line og Maya,« fastslår Filip Andersen.

Han har en fortid som ledende medarbejder i Statoil, men har nu sammen med sin kone gjort Jungshoved Præstegaard til sit livsprojekt.

På præstegården sammensætter man hele den omfattende bryllupspakke, men har i øvrigt også tilbud om fødselsdagsfester, konfirmationer og andre lukkede festlige arrangementer. Det hele tilrettelægges i samarbejde med kokke fra nærliggende gourmetrestauranter.

»Vi har ganske stor aktivitet her, men vi ser bryllupsmarkedet som en mulighed for mersalg og for at udvide sæsonen,« forklarer Filip Andersen.

Problemstillingen – at en mindre virksomhed ønsker hjælp til at ekspandere – faldt fuldstændig i tråd med det treårige projekt – Videnmedarbejdere i Region Sjælland – som Roskilde Universitet har gennemført i samarbejde med regionsmyndighederne.

Projektets formål har været at skabe flere samarbejder mellem virksomheder og studerende, da det er her, fremtidens vækst ligger. Og dermed også at gøre de studerende mere interesserede i et job i den private sektor, når de er færdige med deres studier.

Om det vil lykkes vides endnu ikke, men Filip Andersen er ikke i tvivl om, at det har været godt at få tilført mere viden fra akademikere.

»Jeg vil fremover gerne betale for viden i form af konsulenthjælp, hvis den er nyttig,« siger han og bekræfter derved, at der er et marked for viden i Region Sjælland, hvor virksomhederne ellers gennemgående er små og ikke særligt internationale.

Store dele af regionen – bl.a. Jungshoved med Vordingborg Kommune og Lolland-Falster – må jævnligt lide under at få prædikatet Udkantsdanmark hæftet på sig.

Semesteropgaven for Jungshoved Præstegaard har også ændret Line Lundsgaards jobperspektiv.

Hun er ikke sikker på, at hun vil være selvstændig, men et job i den private konsulentbranche frister hende allerede nu.

Hun begyndte sin RUC-uddannelse på det humanistiske basisstudium, men har senere skiftet til det samfundsvidenskabelige.

Line er ikke alene om den erfaring. Igennem målrettede arrangementer lavet af RUC Innovation er der formidlet 200 samarbejder mellem studerende og regionale virksomheder.

I den eksterne evaluering af projektet tilkendegav otte ud af ti virksomheder, at de var tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med studerende i projektet. Ligeledes sagde 97 pct. af de studerende, at deres akademiske viden kom godt i brug i samarbejdet.

Der er dog også forhold, der kan forbedres i projektet. Men alligevel er erfaringerne så gode, at RUC har besluttet at videreføre aktiviteten for egen regning. I første omgang var Region Sjælland og EUs Socialfond med til at finansiere udgifterne.

»Vi prioriterer de studerendes samarbejde med private virksomheder højt. Vi kan se, at vores særlige undervisningsform, hvor der indgår meget projektarbejde, er velegnet til at give de studerende en indgang til virksomhederne« siger Allan Grønbæk, daglig leder af RUC Innovation.

Der er dog nogle misforståelser, der skal ryddes af vejen for at sikre fortsat succes.

Nogle virksomheder tror eksempelvis, at de studerende kan lave en hjemmeside for dem. Det indgår dog ikke i opgaverne, der skal leve op til en række akademiske kriterier for at gælde i eksamensregi.

»Der er virksomheder vi har måttet sige nej til, men så har vi ofte formidlet, at de studerende i stedet kan arbejde privat for dem i studenterjob. Og det giver jo også indgange til stillinger i det private erhvervsliv sidenhen,« forklarer Allan Grønbæk.