Skjern Bank når rekordoverskud med stærkt faldende nedskrivninger

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Overskuddet i Skjern Bank slår rekord i årets første kvartal ved at vokse til 42,1 mio. kr. før skat fra 6,7 mio. kr. i samme periode for et år siden. Kvartalet er dermed "yderst tilfredsstillende", skriver banken i sit regnskab torsdag morgen.

Både en bedre indtjening, kursreguleringer og lavere nedskrivninger er med til at trække rekorden i land.

Skjern Bank kan fremvise nettorente- og gebyrindtægter for 71,1 mio. kr., hvor banken for et år siden landede 61,2 mio. kr.

Alt imens er omkostningerne stort set uændrede, og det giver et basisresultat på 35,5 mio. kr. mod 25,0 mio. kr. Det er "historisk stærkt", skriver banken.

Samtidig er kursreguleringerne vokset til 13,2 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. i første kvartal 2016. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender er tilmed faldet markant:

»De reducerede nedskrivninger på 5,4 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i 2016 er realiseret, til trods for at landbrugserhvervet fortsat er udfordret, men dog har oplevet bedre bytteforhold, hvilket har betydet et reduceret nedskrivningsbehov i forhold til i 2016«, skriver banken i regnskabet.

Her lyder det også, at låneefterspørgslen i bankens markedsområde er stagnerende, og banken kan til trods for en tilfredsstillende og solid kundetilgang alene konstatere en stigning i udlånet på omkring 2 pct.

Skjern Bank venter fortsat i 2017 et basisresultat, opgjort som resultat før skat, kursreguleringer og nedskrivninger, i intervallet 120-130 mio. kr.

I 2016 indfriede Skjern Bank et basisresultat på 127,7 mio. kr.