Schlüter-sag: Revisor har indgået forlig

Onsdag kom det frem i retten, at det revisionsfirma, der reviderede Schlüter-klienten CAB, er blevet mødt med et erstatningsansvar, men at revisionsfirmaet har indgået forlig.

Foto: Asger Ladefoged

Onsdag er revisor Henrik Ladewig indkaldt som vidne i Schlüter-sagen. Han skal svare på spørgsmål om det punkt i anklageskriftet, der handler om Johan Schlüter og Susanne Frylands påståede svindel med klientmidler for over 110 mio. kr. i advokatfirmaet Johan Schlüter, som de begge var indehavere af.

Henrik Ladewig er partner i JS Revision, som var revisor for de to foreninger, der ifølge anklageskriftet blev snydt for de 110 mio. kr. på grund af Schlüter og Frylands overfaktureringer i årene 2011-2014. Det drejer sig om foreningerne CAB og Filmret, som havde betroet advokatfirmaet at forvalte sine penge fra Copydan. Begge foreninger var medlemmer af Producentforeningen, der i juli 2015 politianmeldte advokatfirmaet Johan Schlüter.

I retten kommer det frem, at JS Revision er blevet mødt med et erstatningsansvar. Det er Susanne Frylands forsvarer, Hanne Rahbæk, som bringer det på bane efter, at Henrik Ladewig har forklaret, hvor vanskeligt det var at revidere regnskaberne for CAB og Filmret, fordi der var rod i bogholderiet.

»Er der rejst erstatningsansvar mod jer?« spørger Hanne Rahbæk.

»Ja, men det er afklaret ved et forlig,« svarer Henrik Ladewig.

»Dækkede jeres forsikring?,« vil Hanne Rahbæk vide.

»Skyldsspørgsmålet er ikke afklaret, men det er en en del af aftalen, at vi ikke må udtale os,« siger Henrik Ladewig.

Henrik Ladewig fortæller i retten, at det var Johan Schlüter, som i 2010 tilbød RS Revision opgaven som revisor for de to foreninger, og som over en frokost skitserede revisionsopgaven for ham.

Ifølge Henrik Ladewig måtte revisionsfirmaet allerede i forbindelse med revisionen af de første årsregnskaber sande, at det havde påtaget sig en vanskelig opgave.

”Materialet var noget værre rod. Vi var blevet lovet afstemningsmateriale, men det var meget, meget svært at afstemme. Vi brugte uforholdsvis meget tid på det,” fortæller Henrik Ladewig.

Han fortæller, at revisionsfirmaet de efterfølgende år gentagne gange gjorde opmærksom på det mangelfulde materiale, men at det aldrig blev bedre. Tværtimod.

”Vi bad hvert år om afstemninger, som vi aldrig fik,” forklarer han.

Han fortæller også, at bogføringsmaterialet i praksis var 600-700 siders kontoudtog, som revisionsfirmaet selv måtte lede igennem.

Han fortæller, at revisionsfirmaet selv måtte forsøge at stykke et forståeligt billede sammen og selv begyndte at lave sine egne beregninger.

På et tidspunkt kunne revisionsfirmaet konstatere, at de acontohonorarer, som advokatfirmaet beregnede sig for administrationen i foreningerne, oversteg beløbene i revisionsfirmaets beregninger.

Det førte til, at revisionsfirmaet i november 2014 – efter sværdslag med Susanne Fryland og Johan Schlüter – indføjede en bemærkning i revisionsprotokollatet til CABs årsregnskab om et mellemværende på 33 millioner kroner i advokatfirmaets favør på grund af de store acontohonorarer.

Det skabte furore i CAB og i Producentforeningen, som hyrede Deloitte til at kulegrave advokatfirmaets forvaltning af foreningernes Copydan-midler, og derfra rullede sagen.

Retssagen fortsætter torsdag med afhøring af endnu en stribe vidner. Der er afsat 23 retsdage til sagen, som nu næsten er halvvejs.