Nyt system for ejendomsvurderinger udskydes til 2017

Regeringen vil i morgen foreslå den borgerlige opposition på Christiansborg, at man forlænger den midlertidige rabatordning for Skats ejendomsvurderinger til 2017.

I morgen fremlægger regeringens ekspertudvalg sine anbefalinger til et nyt ejendomsvurderingssystem, der skal forbedre Skats fejlagtige vurderinger af danskernes boliger.

Ifølge kilder tæt på forløbet vil ekspertudvalget fremlægge en skitse til et nyt og mere objektivt vurderingssystem, der opererer med et fejlmargen på - 15 til 20 procent. Det betyder, at mange borgere med det nye system stadig vil opleve at betale enten for meget eller for lidt i boligskat på grund af upræcise vurderinger.

Derfor arbejder man i toppen af regeringen med en model, hvor man udskyder et nyt vurderingssystem til 2017. Her er analysen, at man ikke kan tilbyde danskerne et nyt vurderingssystem, som de kan have lige så lidt tillid til, som det gamle. I stedet for at sætte det nye system i gang allerede næste år vil man i stedet foreslå Venstre og den borgerlige opposition, at man forlænger og muligvis udvider boligejernes midlertidige rabatordning, der skærer 2,5 procent af de offentlige ejendomsvurderinger.

Kilder tæt på regeringstoppen forklarer over for Berlingske, at en sådan model vil koste flere hundrede millioner kroner. Penge, som skal finansieres fra andre steder, og som der derfor skal findes politisk flertal for.

Berlingske har været i kontakt med formanden for regeringens ekspertudvalg, Peter Engberg, men han har ikke ønsket at kommentere situationen før fremlæggelsen i morgen. Kilder, der har fulgt udvalgets arbejde, forklarer over for Berlingske, at udvalgets anbefalinger til et nyt system blandt andet indeholder en række nye vurderingskriterier så som beliggenhed og udsigt. Derudover vil vurderingerne basere sig på langt flere data end tidligere. Alligevel vil man med det nye system ikke kunne sikre fuldstændig præcise vurderinger. Og det er altså den konklusion, der får regeringen til at foreslå en mulig forlængelse af rabatordningen.

Det er ifølge Berlingske oplysninger endnu usikkert om regeringen frem mod 2017 vil forlænge ekspertudvalgets arbejde, eller om man vil benytte sig af andre redskaber.

Venstre og Konservative har tidligere foreslået at barbere ti procent af skats ejendomsvurderinger, så ingen boligejere betalte for meget i boligskat. En sådan løsning ligger dog ikke i kortene, hvis man spørger kilder i regeringen.

Sagen strækker sig tilbage til 2002, hvor VK-regeringen besluttede at flytte ejendomsvurderingerne fra kommunale vurderingsmænd til Skat og Skatteministeriet. I dag fastsættes værdien af en ejendom maskinelt ud fra forskellige faktuelle oplysninger, som Skat indhenter. Ifølge Rigsrevisionen har den praksis betydet, at tusindvis af borgere siden 2003 kan have betalt for meget eller for lidt i boligskat.

Skats øverste ledelse og Skatteministeriet er siden 2007 løbende blevet orienteret om konkrete fejl i Skats ejendomsvurderinger, men da der fra 2008-2011 var politiske overvejelser om at ændre eller helt at afskaffe de offentlige ejendomsvurderinger, blev der ikke iværksat tiltag til forbedringer af systemet før 2012

Sidste år fremlagde Rigsrevisionen så en rapport, der konkluderede, at der var fejl i tre ud af fire af Skats ejendomsvurderinger. Det fik politikerne på Christiansborg til at nedsætte et ekspertudvalg.

Anbefalingerne til et nyt ejendomsvurderingssystem fremlægges på nationalmuseet i morgen kl. 11.00