Luksusbager lider stadig efter økonomisk deroute

Emmerys er i gang med at komme sig oven på den betalingsstandsning, der for to år siden var ved at tage livet af bagerkæden. Den nye ledelse er dog fortrøstningsfuld og tror på fremtiden trods rød bundlinje.

Foto: Axel Schütt. Emmerys kæmper med at komme tilbage på sporet. De nye ejer tror på bedre tider.
Læs mere
Fold sammen

Med 24 bagerbutikker i Danmark samt en række engroskunder er Emmerys en af de tungeste spillere blandt de danske bagerier. Derfor vakte det opsigt, da selskabet bag bagerkæden i marts 2011 gik i betalingsstandsning.

Efter nogle måneder i uvished blev bagerkæden i juni 2011 klar til en frisk start efter, at en investorgruppe kom til og skød ny kapital ind. I to et halv år har selskabet gennemgået en såkaldt restruktureringsproces.

Det seneste regnskab er stadig præget af, at Emmerys har været i alvorlige problemer, og det er derfor den røde farve, der gør sig gældende på bundlinjen.

Årets resultat endte på et underskud på 3,3 mio. kr. mod et underskud på 10,1 mio. kr. i det foregående regnskab (11/12-regnskabet løb over 18 måneder. red.).

Egenkapitalen viser ligeledes et underskud på 10,1 mio. kr. Selskabets anpartshavere har dog i løbet af året ydet ansvarlig lån på 7,5 mio.kr. samt indskudt yderligere likviditet via en kapitalforhøjelse på to mio. kr. Selskabets ledelse forventer, at egenkapitalen reetableres via den fremadrettede indtjening.

Den nye ledelse er nemlig fortrøstningsfuld og forventer ifølge ledelsesberetningen et positivt nettoresultat i næste års regnskab. Optimismen bunder i det seneste halve års fremgang.

I ledelsesberetningen forklares det, at den første halvdel af regnskabsåret 2012/13 startede langsomt og resultatet af restruktureringsprocessen først for alvor slog igennem i anden halvdel af regnskabsåret.

"En pæn vækst i omsætningen sammenholdt med en tilpasset omkostningsbase medførte et realiseret positivt EBITDA på 2,0 mio.kr. i andet halvår. EBITDA udgjorde samlet for hele regnskabsåret et plus på 0,2 mio.kr. mod -7,9 mio.kr. året før. En forbedring af EBITDA på 8,1 mio.kr. i forhold til året før er efter ledelsens opfattelse tilfredsstillende omstændighederne taget i betragtning," lyder det i beretningen.

Som en del af restruktureringen er to urentable butikker lukket og samtidig er tre nye butikker åbnet i København i regnskabsåret.

Bag det "nye Emmerys" står en investorgruppen med Hans Henrik Preisler og Thomas Knack i spidsen. Førstnævnte er ejer af DPI Gruppen, mens sidstnævnte er uddannet advokat og kom fra en stilling i investeringsbanken SEB, og er nu direktør for Emmerys.