Indtægterne faldt i Realkredit Danmark

Realkredit Danmark, der hører under Danske Bank-koncernene, fik reduceret indtægterne i 2006. Det var på trods af, at udlånmassen øgedes.

Realkreditinstituttets nettorenteindtægter steg til 3621 mio.

kr. fra 3423 mio. kr., men gebyrindtægterne viser et minus på 234 mio. kr. mod et plus på 83 mio. kr. året før. Det skyldes en højere afregning for realkreditlån, der blev formidlet af Danske Bank og BG Bank foruden det faktum at konverteringsaktiviteterne fald i forhold til 2005.

Handelsindtægterne steg til gengæld til 215 mio. kr. fra 195 mio. kr. hvilket sammen med de øvrige indtægter gav samlede indtægterpå 3781 mio. kr. mod 3879 mio. kr.

Omkostningerne blev 1176 mio. kr. mod 1242 mio. kr., mens tab fortsat er en by i Rusland med en tilbageførsel på 105 mio. kr.

mod en tilbageførsel på 118 miio. kr. i 2005. Dermed kan resultatet før skat opgøres til 2710 mio. kr. i 2006 mod 2755 mio. kr. året før.

De samlede realkreditudlån var på 602,6 mia. kr. mod 569,1 mia. kr.

For indeværende år venter Realkredit Danmark et nogenlunde uændretaktivitetsniveau. Samtidig tror instituttet at "et svagt stigende renteniveau i 2007" vil medføre relativt få rentedrevne konverteringer.

RB-Børsen