Højesteret stadfæster dom over Neurosearch for kursfusk

Neurosearch er kendt skyldig i kursmanipulation. Det har Højesteret slået fast.

NeuroSearch i Ballerup. Fold sammen
Læs mere
Foto: NeuroSearch

Dermed stadfæster retten den dom, som selskabet fik sidste år.

»Det er meget beklageligt, at Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom i sagen, i betragtning af at Østre Landsret frifandt selskabets daværende administrerende direktør (Flemming Pedersen, red.) for samme forhold,« siger Karin Garre, der er bestyrelsesformand i selskabet, i en meddelelse til fondsbørsen.

Hun påpeger dog, at Neurosearch naturligvis efterkommer Højesterets afgørelse om, at "selskabet er ansvarlig for, at meddelelsen om resultaterne af et klinisk studie i 2010 gav vildledende signaler om kursen, således at det er vurderet som markedsmanipulation".

»Det var ikke det perspektiv, Neurosearch havde på situationen, og det er derfor, at selskabet valgte at indbringe sagen for Højesteret. Selskabet vil nu med denne dom arbejde på en hurtig afklaring af selskabets fremtid,« lyder det fra bestyrelsesformanden.

TO GANGE TIDLIGERE DØMT

Neurosearch er tidligere af to omgange - senest i oktober 2015 - dømt for at føre aktiemarkedet bag lyset. Det skete, da selskabet tilbage i 2010 kom med urigtige oplysninger om et lægemiddel mod Huntingtons sygdom. Dengang blev det oplyst fra selskabets side, at lægemidlet i et studie havde nået det primære mål om at have en "effekt på frivillig motorisk formåen".

Og Højesteret er kommet frem til det samme resultat som Østre Landsret, hvor Neurosearch blev idømt en bøde på 5 mio. kr. i sagen for overtrædelse af værdipapirloven.

Bestyrelsen i Neurosearch vil nu vurdere selskabets fremtidsmuligheder og komme med en redegørelse til aktionærerne snarest muligt om, hvilke skridt bestyrelsen anbefaler at tage.

Den afsagte dom medfører ikke ændringer i selskabets forventninger til årsresultatet for 2016, der lyder på et underskud af primær drift på cirka 4-6 mio.kr.

I forventningerne indgår ikke indtægter fra eventuelt salg af selskabets aktiver, mulige indtægter fra selskabets aftaler med Teva, Saniona eller andre.

Udgiften til bøden på de 5 mio. kr. blev foretaget tilbage i 2014, fremgik det af selskabet regnskab for første halvår af 2016, som blev offentliggjort 31. august.

Handel med selskabets aktie var suspenderet under domsafsigelsen, men det er mandag middag igen muligt at købe eller sælge Neurosearch-aktier.