Landsret stadfæster Neurosearch-dom for kursfusk - men direktør frifindes

Østre Landsret har onsdag stadfæstet byrettens kursmanipulationsdom over biotekselskabet Neurosearch. Men landsretten frifinder den tidligere adm. direktør, der også blev dømt i byretten.

Flemming Pedersen, CEO for Neurosearch Fold sammen
Læs mere
Foto: Neurosearch

Biotekselskabet Neurosearch skal fortsat betale en bøde på 5 mio. kr. for kursmanipulation. Men selskabets daværende adm. direktør Flemming Pedersen slipper for at betale den bøde på én mio. kr., som han fik sidste år for kursmanipulation. Det femgår af en dom, som Østre Landsret har afsagt onsdag, som altså stadfæster byrettens dom for selskabets vedkommende, men frikender den tidligere topchef.

Neurosearch og Flemming Pedersen blev i byretten dømt for i 2010 at have afgivet urigtige eller vildledende signaler om kursen i en meddelelse til fondsbørsen.

Neurosearch udsendte en meddelelse den 3. februar 2010 om succes med forsøg med et lægemiddel, Huntexil, til behandling af den frygtede Huntingtons-syge. Få måneder senere måtte Neurosearch imidlertid udsende en ny meddelelse, fordi det viste sig, at der var fejl i rapporteringen af forsøget, og at resultatet slet ikke var så positivt som først antaget.

Både den positive og den negative meddelelse havde stor kurspåvirkende effekt, og da ledelse og ledende medarbejdere samtidig handlede livligt med Neurosearch-aktier var mistanken om kursmanipulation nærliggende.

3. februar 2010 steg Neurosearch-aktien 98 pct. til 168 kr. fra 85 kr., og de efterfølgende dage fortsatte aktien en himmelflugt, der toppede den 5. februar i 224 kr. per aktie.

Den adm. direktør Flemming Pedersen blev i byretten dømt, fordi han den 16. marts 2010 tegnede aktier, som han solgte allerede to dage senere.

Landsretten hæfter sig ved, at direktørens køb og salg af aktier ikke fandt sted umiddelbart efter den famøse fondsbørsmeddelelse, og retten mener derfor ikke, at der er grund til at fastslå, at direktøren forsøgte at berige sig selv ved hjælp af meddelelsen.

»Således som tiltalen var formuleret, fandt landsretten derefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at direktøren var selvstændig strafferetlig ansvarlig for den kursmanipulation, som selskabet blev dømt for, og direktøren blev derfor frifundet for at have overtrådt forbuddet mod kursmanipulation i værdipapirhandelsloven,« skriver Østre Landsret i et domsresumé.

Neurosearchs bestyrelsesformand Karin Garre finder det dybt beklageligt, at også landretten mener, at fondsbørsmeddelelsen fra 2. februar 2010 gav så vildledende signaler om kursen, at det er vurderet som kursmanipulation for selve selskabets vedkommende.

»Det er ikke det perspektiv, NeuroSearch har på situationen,« skriver hun onsdag i en meddelelsen om dommen.

Parterne har nu 14 dage til at afgøre, om dommen skal søges indbragt for Højesteret.

»Såfremt dommen ikke ankes, vil det medføre, at NeuroSearch kan komme videre i processen med afklaring af selskabets fremtid. Såfremt en anke til Højesteret måtte blive tilladt, vil denne afklaring sandsynligvis skulle afvente Højesterets afgørelse. NeuroSearch vil gennemgå dommen nøje og derefter tage stilling til, om selskabet accepterer dommen eller om den søges prøvet for Højesteret,« skriver Neurosearch.

Hvis dommen ikke ankes regner selskabet med at komme ud af året med et underskud på 7-9 mio. kr.