Hjertestarterskabe kan snart ringe efter hjælp, hvis de ikke virker

Nyt samarbejde skal sikre, at hjertestarterskabe altid fungerer, fordi de selv kan give besked, hvis der er problemer.

Det danske vejr kan slide hårdt på hjertestarterskabe, som er opsat i det fri, så de altid er tilgængelige. Derfor har disse skabe blandt andet indbygget temperaturstyring og kan nu også meddele alarmcentralen, hvis der er problemer, der skal løses. Fold sammen
Læs mere

600 hjertestarterskabe bliver koblet på mobilnettet, så de kan ringe hjem, hvis de ikke virker, eller temperaturen er forkert.

Det er selskabet Hjerteskab.dk, som sammen med Den Jyske Kontrolcentral og teleselskabet Telia i år vil udstyre 100 af sine hjertestartere og i 2021 endnu 500 med mobilforbindelse. Det skal sikre, at de altid virker, når der er brug for dem.

Hjerteskabene kobles til callcenteret i Den Jyske Kontrolcentral i Esbjerg, og hvis de fejler i den indbyggede selvtest, bliver der straks sendt en fejlmelding til kontrolcenteret, som så kan reagere.

15 rammes dagligt af hjertestop uden for hospitalerne

Hjertestarterskabene bliver dermed en del af det såkaldte Tingenes Internet (på engelsk: Internet of Things, forkortet IoT), hvor milliarder af dimser og dingenoter i de kommende år ventes koblet på internetforbindelsen, både i hjemmene over det trådløse net og udenfor over mobilnettene.

Hjertestarterskabene er isoleret mod varme og kulde og har indbygget ventilation og termostatstyret temperaturstyring. Der er også indbygget ekstra batteri, som sikrer, at skabene virker, hvis der indtræffer strømsvigt.

Hvert år rammes 5.400 danskere ifølge Sundhedsstyrelsen af hjertestop uden for hospitalerne. Det svarer til 15 om dagen. Derfor er der sat flere end 25.000 hjertestartere op fra mange forskellige producenter rundtomkring i landet.

Sådan gør det en forskel

»Dette er et rigtigt godt eksempel på, hvor IoT gør en forskel i dagligdagen, når det gælder. Hjertestartere er kritisk isenkram, som man skal reagere på, når noget ikke er, som det skal være. Det kan i dag overvåges online med sensorer, som kontrollerer temperaturen og giver besked om, hvorvidt alt er godt, så man ikke er afhængig af, at en bademester skal hen og banke på vinduet til skabet. Mange er interesserede i at vide, hvordan hjerteskabet har det, og den viden kunne deles med hjerteløberappen, så hjerteløberen sendes hen til et skab, som faktisk virker,« siger Jens-Peter Meesenburg, der er ansvarlig for IoT-salg i Telias erhvervsforretning.

Sonny Ibsen er ansvarlig for den daglige drift i Hjerteskab.dk, som har været under udvikling siden 2013, inden den første version blev lanceret i 2016. I dag står der omkring 20 af de overvågede hjertestarterskabe rundtom i Danmark, men forventningen er så, at der inden udgangen af 2021 vil være sat cirka 600 op herhjemme.

»Vi håber at kunne være med til at sætte en standard, så man er tryg ved, at de hjertestartere, der hænger derude, faktisk virker, så den falske tryghed fjernes. Der er alt for mange fejlkilder, hvor hjertestarterne ikke duer. Når man først sætter et skab udenfor ved en virksomhed, en kommune, en boligforening, en bank eller en villavej, så det er tilgængeligt for alle døgnet rundt, er der ikke – som hvis det hang indenfor – nogen, der hver dag ser efter, om det virker,« forklarer Sonny Ibsen.

Derfor er den automatiske overvågning af skabet og den selvtest, som skabet foretager en gang i døgnet, afgørende.

Hjertestarterskabene kobles på det landsdækkende GSM-mobilnet, så der altid er forbindelse.

Ikke for at tjene penge

Hos Den Jyske Kontrolcentral ser administrerende direktør Henrik Leth Egsgaard mange perspektiver i det nye samarbejde.

»Vi er en kommandobunker og dermed blæksprutten, som sikrer, at nogen reagerer, og at der bliver taget hånd om opgaven. Vores udgangspunkt har været at komme med og gøre noget godt, for hjertestartere er en fantastisk ting. Vi er ikke med for at tjene penge, men for at gøre en forskel og sikre, at hjertestarterne er i optimal stand. Det er samtidig med til at skabe arbejdsglæde, at man godt kan være med i projekter, som måske ikke giver overskud, men bidrager til samfundet,« forklarer han.

De 110 ansatte i Esbjerg holder i forvejen øje med blandt andet tyverialarmer og håndterer også andre overvågningsopgaver døgnet og året rundt.

Se selv og tænk videre

Hjertestarterskabene er også vigtige for at vise de nye, teknologiske muligheder.

»IoT er noget relativt uhåndterligt, som handler om at digitalisere processer. Hjertestarterskabene gør det lettere for virksomheder at forholde sig til mulighederne. Teknologien er ikke svær. Det er virksomhedernes forståelse for, hvad man kan bruge digitaliseringen til, som er udfordringen,« siger Jens-Peter Meesenburg fra Telia.

Hjerteskab.dk håber selv at kunne rykke videre ud i Skandinavien.

»Når der er styr på, at alt kører i Danmark, skal vi til Norge, Sverige og Tyskland. Vi har ikke kun tænkt os at sælge skabene i Danmark. Og Telia dækker hele Skandinavien og har samarbejdsaftaler i andre lande, så vi kan bruge en og samme leverandør overalt,« forklarer Sonny Ibsen fra Hjerteskab.dk.

Telia har tidligere lavet aftale med blandt andet Bornholms Kommune om at udstyre skraldespande med internetforbindelse, så de selv melder, når de skal tømmes, og dermed sparer unødvendig kørsel. Siden er fem andre kommuner gået i gang med forsøg på området.