Handelsbanken bringer stærkt dansk resultat

I modsætning til Nordea forbedrede Handelsbanken sit danske resultat i årets andet kvartal. Bankens nedskrivninger ligger også på et langt lavere niveau, og det skyldes sund fornuft og forsigtighed, forklarer Handelsbankens danske direktør.

Foto: Bertil Ericson, Scanpix. "Selvfølgelig har de faldende ejendomspriser og den svage marked for erhvervsejendomme påvirket os, men vi har forsøgt at styre uden om de mest risikofyldte lån til branchen," siger Frank Vang-Jensen, Handelsbankens danske direktør.
Læs mere
Fold sammen
Handelsbanken har blot nedskrevet det halve på sin danske forretning af, hvad Nordea gjorde i første kvartal, når der tages højde for bankernes størrelse.

Det bekræfter, at der er tale om en forsigtig bank, som hverken tager de store op- eller nedture, og det er helt i overensstemmelse med Handelsbankens overordnede strategi.

"Det er vores måde at drive forretning på. Det (de lave nedskrivninger, red.) hænger sammen med den kreditportefølje, vi har opbygget, hvor vi søger at skabe stabilitet uanset, om vi har medvind eller modvind," siger administrerende direktør i Handelsbanken i Danmark, Frank Vang-Jensen.

Svækket svensk krone
Et hurtigt blik på bankens regnskab for årets andet kvartal viser, at resultatet i den danske forretning opgjort før nedskrivningerne er steget med 34 procent til 208 millioner svenske kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

Det skal dog tages med et gran salt, for Handelsbanken har i mellemtiden købt Lokalbanken i Nordsjælland, og det har også haft væsentlig betydning, at den svenske kroner er svækket kraftigt i forhold til den danske krone i perioden.

"I resultatet ligger en valutaeffekt, og jeg vil tro, at vi uden den ville have forbedret resultatet med 15 procent, så det er stadig en flot udvikling," siger Frank Vang-Jensen.

Ingen ejendomsspekulanter
Handelsbanken nedskrev i andet kvartal værdien af sine udlån i Danmark med 0,51 procent, mens nedskrivningerne i første kvartal var 0,33 procent. De tilsvarende tal for Nordea, som også offentliggjorde regnskab i dag, var henholdsvis 0,94 procent og 0,78 procent, altså nedskrivninger, der er cirka dobbelt så store.

Frank Vang-Jensen vil ikke forholde sig til konkurrentens tal. Han forklarer, at Handelsbanken har fulgt en forsigtig strategi og holdt sig væk fra ejendomsspekulanterne.

"Selvfølgelig har de faldende ejendomspriser og den svage marked for erhvervsejendomme påvirket os, men vi har forsøgt at styre uden om de mest risikofyldte lån til branchen," siger han.

Renteskruen strammet
Som andre banker herhjemme har Handelsbanken skruet rentemarginalen i vejret i det seneste kvartal, og det har gavnet indtjeningen. Marginalen viser forskellen på ud- og indlånsrenter.

"Der er flere årsager til, at vi kunne øge rentemarginalen i andet kvartal. Dels har vi gjort et antal gode forretninger. Dels begynder vi at mærke synergierne fra købet af Lokalbanken i Nordsjælland. Dels er der en periodisering med vores betalinger til Bankpakke I, og så har markedet været til, at det generelt har været muligt for os at øge priserne," forklarer Frank Vang-Jensen.

Handelsbanken gjorde for alvor sit indtog i Danmark, da banken overtog Midtbank i 2001. Siden er den vokset organisk, men har savnet styrke i hovedstadsområdet. Det blev der dog, rettet op på med overtagelsen af Lokalbanken i Nordsjælland sidste efterår.