Google kan ikke slette ulovlige danske data

Mangler afklaring i andre lande.

Foto: TOBIAS SCHWARZ

Et sted i Belgien ligger måske stadig en disk med ulovlige danske data, som Google ulovligt har opsnappet ved at skanne åbne trådløse netværk med Street View-bilerne. Dataene kan ikke slettes endnu, og ingen ved hvornår.

Det viser et mødereferat fra et møde mellem Google og Datatilsynet.

"Google oplyste, at der endnu ikke er sket en afklaring i alle lande, der har ønsket at se og bevare data. Sletning af de sidste eksisterende data, der eventuelt også kan omfatte data fra Danmark, har derfor endnu ikke fundet sted, og det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår det kan finde sted," skriver Datatilsynet i mødereferatet fra den 8. oktober.

Mens Danmark blot har krævet dataene slettet, har lande som Frankrig, Storbritannien, Grækenland, Irland og Spanien ønsket at undersøge Googles ulovlige snifning nærmere. Den danske datamyndighed har godtaget forklaringen om, at andre lande skal have mulighed for at undersøge disken uberørt - og at eventuelle danske data derfor ikke kan slettes.

En fransk undersøgelse viste denne sommer, at Google sniffede både emails og kodeord med deres Street View-biler, og Google har også siden indrømmet, at de sniffede personlige data som emails.

Når Datatilsynet accepterer Googles forklaring om disken i Belgien, skyldes det desuden usikkerheden om dataene.

"Der lægger vi vægt på, at rent faktisk ved vi ikke, om der er danske data og i givet fald, vil det sikkert være ganske lidt," siger direktør i Datatilsynet Janni Christoffersen.

Data slettet på servere?

Google har desuden ikke skaffet en grundig forsikring om, at alle danske data er slettet på firmaets servere. Søgegiganten har som lovet fået en uafhængig 3. part til at bekræfte sletningen af data, men det var kun data på mellemlagringsdiske. Datatilsynet bad derfor på et møde den 8. oktober om at få bekræftet fra den uafhængige part, at data på Googles servere også var slettet.

"Det er bare et spørgsmål om at få dækket ind hele vejen rundt, så alle spørgsmål er besvaret, og der ikke er nogle misforståelser," siger Janni Christoffersen om ønsket.

Google er dog endnu ikke vendt tilbage med en 3. parts bekræftelse på, at serverdata er slettet, forklarer hun.

Sagen har tilsyneladende høj prioritet hos den danske myndighed, hvilket kan skyldes, at de danske politikere har fulgt sagen, blandt andet med et samråd den 19. august i Folketingets Retsudvalg. Både direktør Janni Christoffersen og kontorchef Lena Andersen var mødt op for at tale med Peter Fleischer, Googles Global Privacy Counsel, da han var i København den 8. oktober.

Under mødet diskuterede Datatilsynet og Google også gigantens fremtidige måde at søsætte projekter i Danmark.

"Det blev endvidere aftalt, at Google orienterer Datatilsynet om lancering af nye services mv., som kan rejse spørgsmål i forhold til databeskyttelsesreglerne," står der i referatet.