Columbus køber op i Storbritannien for 25 mio. kr.

Columbus har købt britiske Cambridge Online Systems, som er en it-services- og cloud-virksomhed, for 25 mio. kr. på gældsfri basis.

Foto: Jean-Marie Guyon. Modelfoto: Iris
Læs mere
Fold sammen

Købet skal styrke det danske selskabs position og tilstedeværelse på det engelske ERP-marked. Samtidig styrkes Columbus' cloud-kompetencer på globalt plan.

Opkøbet er i overensstemmelse med Columbus' strategi om at ekspandere på koncernens hovedmarkeder, skriver selskabet i en meddelelse om købet til fondsbørsen.

- Vores engelske datterselskab har vist markant vækst de seneste år, som betyder at vi i dag er markedsledende i et voksende ERP-marked i England. Med Cambridge Online Systems om bord vil vi accelerere fremgangen, samtidig med at vi bliver i stand til at servicere vores kunder endnu bedre, siger Thomas Honoré, koncernchef i Columbus.

Det britiske selskab har 71 ansatte på kontoret i Cambridge. Virksomheden havde i regnskabsåret 2015/2016 en omsætning på 48,6 mio. kr. og et driftsresultat, EBITDA, på 5 mio. kr.

Ved lukningen af aftalen 1. december 2016 betales der 20,8 mio. kr., og det resterende beløb er afhængig af aftalte målsætninger og forventes udbetalt over de næste to år, oplyser Columbus.

Købet finansieres ved træk på det danske selskabs egne likvide midler.

Columbus venter ikke, at opkøbet vil påvirke de udmeldte forventninger til 2016, der fastholdes på en omsætning i niveauet 1,2 mia. kr. og et EBITDA (før aktiebaseret aflønning) i niveauet 124 mio. kr.

- For 2017 forventes opkøbet isoleret set at påvirke Columbus' omsætning i niveauet 49,4 mio. kr. og EBITDA (før aktiebaseret aflønning) i niveauet 3,5 mio. kr., idet 2017 forventes påvirket negativt af omkostninger til integration, oplyser selskabet.