Bech Bruun dømt i dugfrisk sag om interessekonflikt

Advokatnævnet afgjorde i fredags, at Danmarks største advokatfirma Bech-Bruun groft har tilsidesat god advokatskik i en sag, hvor en af Bech-Bruuns partnere har solgt finansiel service til en klient fra et selskab, som han selv er direktør for. Sagen har været holdt hemmelig for Bech-Bruuns ledelse i halvandet år indtil i går.

"Jeg har bedt Per Neumann om en redegørelse for, hvorfor han har handlet, som han har" siger Svenning Andersen, ledende partner i Bech-Bruun<br>Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
Danmarks største advokatfirma, Bech-Bruun, har fået en ny kedelig etiksag på halsen.

Bech-Bruun fik i fredags en kendelse fra Advokatnævnet, som har idømt en af firmaets partnere en bøde, fordi han groft har tilsidesat god advokatskik.

Den pågældende partner, Per Neumann, har holdt sagen hemmelig for Bech-Bruuns ledelse i næsten halvandet år. Ledende partner Lars Svenning Andersen blev først orienteret om, at Per Neumann overhovedet har haft en sag i Advokatnævnet mandag formiddag, hvor Per Neumann måtte gå den tunge gang til Svenning Andersens kontor og fortælle ham om kendelsen fra nævnet. Per Neumann er en erfaren advokat i 50erne, som har været hos Bech Bruun i en årrække.

Klagen over Per Neumann blev sendt til Advokatnævnet allerede den 3. oktober 2005, og Advokatnævnet traf sin afgørelse før jul.

Regler overtrådt

Sagen kommer på et uheldigt tidspunkt for Bech-Bruun. Advokatfirmaet blev i sidste uge stævnet ved Sø- og Handelsretten af to erhvervsfolk, Mogens de Linde og Lorentz Jørgensen, og beskyldt for at have videregivet forretningshemmeligheder til en anden af Bech-Bruun klienter, kapitalfonden Axcel, i kapløbet om at overtage gulvfabrikken Junckers Industrier i 2004.

Lars Svenning Andersen er meget ked af den nye sag:

»Det er klart, at navnlig i lyset af Junckers-sagen, så ville det have været rart, hvis jeg havde været orienteret om dette.«

»Per Neumann har overtrådt Bech-Bruuns interne regler ved ikke at orientere ledelsen om, at han har haft en sag i Advokatnævnet. Det er meget beklageligt, og jeg har bedt Per Neumann om en redegørelse for, hvorfor han har handlet, som han har,« siger Svenning Andersen.

Sagen drejer sig om, at filmselskabet NWR havde hyret Per Neumann som advokat til at bistå med juridisk bistand under produktionen af spillefilmen Pusher II.

Færdiggørelsesgarantien

Per Neumann havde inden da gennem længere tid fungeret som advokat for selskabet. Men samtidig var Per Neumann repræsentant for finansieringsselskabet Film Finances Scandinavia ApS. Neumann var også direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet, som har adresse hos Bech-Bruun på Langelinje i København.

For at producere spillefilmen skal der tegnes en såkaldt Completion Bond. Det er en færdiggørelsesgaranti, som skal stilles overfor banker og leverandører for det tilfælde, at filmproducenten NWR Films overskrider sit budget.

Denne færdiggørelsesgaranti blev tegning hos Film Finances Scandinavia, som altså var repræsenteret og ledet af Per Neumann. Og det var Per Neumann, der rådede NWR Films til at tegne garantien i hans egen butik.

Færdiggørelsesgarantien virker således, at såfremt budgettet ikke bliver overskredet, så får filmproducenten, i dette tilfælde NWR Films, en bonus.

Ingen bonus

Filmen blev imidlertid færdig til tiden, og NWR Films skulle have sin bonus udbetalt af Film Finances Scandinavia. Men så let gik tingene ikke.

Sideløbende med sagen i Advokatnævnet har NWR Films anlagt retssag mod Film Finances Scandinavia ved Sø- og handelsretten, fordi bonusbeløbet ikke blev udbetalt til NWR Films fra Film Finances Scandinavia, hvor Bech-Bruuns partner Per Neumann altså er direktør.

I stedet er pengene blevet indbetalt til den klientkonto, som NWR Films har hos Bech-Bruun. Herfra er beløbet blevet udbetalt til forskellige tredjeparter.

Står skoleret

NWR Films' advokat har anklaget Per Neumann for at have tilsidesat god advokatskik ved at fungere som rådgiver for NWR Films samtidig med, at han repræsenterede Film Finances Scandinavia, hvor han selv er direktør og bestyrelsesmedlem.

Advokatnævnet er nået frem til, at der foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende risiko for en interessekonflikt. Nævnet mener derfor, at Per Neumann groft har tilsidesat god advokatskik. Per Neumann har fået en bøde på 10.000 kr.

Per Neumann skal nu stå skoleret overfor Bech-Bruuns ledelse. Bestyrelsen skal drøfte, hvordan sagen skal håndteres, og om den skal ankes.

Ifølge Lars Svenning Andersen er Film Finance et engelsk selskab, hvis danske afdeling Bech-Bruun administrerer. Bech-Bruun har en håndfuld af den slags selskaber. Typisk for dem er, at der ikke er stor aktivitet i disse selskaber.

Per Neumann ønsker ikke at udtale sig om sagen.