Seks falske sandheder om sundhed

Mon ikke der er en enkelt af disse "sandheder", som du også troede, du vidste.

Børn bliver hyperaktive af sukkker
Der er intet medicinsk bevis (men masser af anekdotisk) for, at en mere sukkerholdig kost gør børn hyperaktive. Vreeman og Carroll har analyseret 122 uafhængige dobbeltblind-forsøg, som netop ser på hvordan børn reagerer på forskellige niveauer af sukker i kosten. Og ingen af dem viser en sammenhæng mellem hyperaktivitet og sukkerindholdet i kosten, uanset om det gives som slik eller fra naturlige sukkerkilder i mad. Det gør ingen forskel, om man målretter forsøgene på børn, der en diagnose på ADHD eller på børn, der på forhånd er udpeget af forældrene til at være følsomme over for sukker.

Til gengæld kan man måle en klar forskel på forældres vurdering af deres barns opførsel, hvis de tror, at barnet har fået sukker. Selvom barnet rent faktisk ikke har fået sukker i virkeligheden, vil forælderen bedømme opførslen som mere hyperaktiv alene ud fra en formodning om sukker-påvirkning.

Kilder:

Hyperactivity: Is candy causal?

Sugar and the hyperactive child

Effects of sugar ingestion expectancies on mother-child interactions.