Universitets-uddannede skal være lærere på ghettoskoler

Det kan virke som et skridt nedad. Nyuddannede kandidater fra universiteterne tilbydes at komme ud at undervise på ghettoskoler og få en meritlæreruddannelse.

Universitetsuddannede skal ud at undervise i skoler i socialt udsatte områder. Her elever fra Klostervængets heldagsskole. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2011) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Dygtige unge med en universitetsuddannelse skal ud og være lærere på skoler i socialt udsatte områder. Med et nyt talentspor på meritlæreruddannelsen vil foreningen Teach First sammen med professionshøjskolen Metropol rekruttere de dygtigste nyuddannede kandidater fra universiteterne til folkeskolerne.

Planen er, at de første 30 meritlærerstuderende optages i 2015. Dette kræver dog, at den sidste del af finansieringen falder på plads. Meritlæreruddannelsen for de særligt talentfulde kombinerer læreruddannelsen med en lederuddannelse, og målet er, at 100 skoler i belastede områder skal nyde godt af de nye læreres kompetencer i 2020.

»Vi tror på det. Vi har lavet en lille undersøgelse blandt 250 kandidatstuderende, og 29 procent tilkendegav, at de gerne ville ansøge Teach First programmet. Folk vil gerne gøre en forskel, de brænder for deres fag og vil gerne formidle faget til andre, men de er nervøse for, om lærerfaget er en karriereblindgyde,« siger daglig leder af Teach First Danmark, Richard Bundsgaard.

Teach First Danmark har især sigtekornet indstillet på naturvidenskabelige kandidater. Det er dog ikke her dimittendledigheden er størst, og for nogle kandidater vil undervisning på en folkeskole da også kun være et skridt på vejen i den videre karriere. De forventes at springe videre efter endt uddannelse.

»Vi satser på at få partnerskaber med de virksomheder, der ellers ville være aftagere af kandidaterne. Det er ikke en svær pakke at sælge til virksomhederne, for de synes alle, at de kompetencer, som kandidaterne opnår ved lærerjobbet og lederuddannelsen, er meget relevante,« siger Richard Bundsgaard.

Halvdelen forsvinder igen

Han mener ikke, at det er problematisk, hvis det viser sig, at en stor del af de nye meritlærere senere vil droppe lærerfaget.

»Det er vigtigt, at der både er nogle, der bliver, og nogle, der går videre til noget andet. Vi arbejder også for, at der kommer flere med lærerbaggrund videre i beslutningstagerroller i for eksempel erhvervslivet eller i ministerier. Det er vigtigt, at der er folk på sådanne poster, som har haft fingrene nede i mulden. I andre lande er det cirka 50 procent, der bliver som lærere på skolerne og 50 procent, der går videre.«

Men hvorfor skulle universitetskandiater gå efter et lærerjob, hvis de kan få bedre lønnet arbejde i det private erhvervsliv? Formanden for de studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i »Polyteknisk Forening« tror ikke, at lærerjobbet vil tiltrække mange af hans medstuderende.

»Der vil altid være nogle, men umiddelbart virker det ikke så sandsynligt. De fleste vil nok søge noget inden for deres speciale, som de brænder for, og jeg har svært ved at se, at man kan undervise i det til folkeskoleelever. Jeg læser selv fysik og nanoteknologi, og man kan sagtens undervise i fysik i folkeskolen, men det vil ikke nødvendigvis være den del af fysikken, som jeg finder spændende,« siger Kristoffer Mathiesen fra Polyteknisk Forening.

Han mener dog, at nogle af de studerende fra DTU ville overveje at undervise, fordi de synes, at det kunne være spændende at lære andre noget om matematik og naturvidenskab. Men de fleste ville nok overveje at blive gymnasielærere, fordi man i gymnasiet har elever på et højere fagligt niveau.

Samme løn som andre

Uddannelsen består af et seks ugers intensivt sommerakademi, som alle kandidater skal gennemgå, inden de begynder at undervise på fuld tid og sideløbende uddanner sig til meritlærer. De nye meritlærere vil blive ansat på lige fod med andre lærere og kommer ikke til at tjene mere trods deres gode faglige kvalifikationer.

Teach First er som organisation (non-profit) nyetableret i Danmark, men organisationen har lignende programmer i 35 andre lande, herunder USA, England og Sverige. I Sverige, hvor Teach for Sweden startede op sidste år, er der kommet 500 ansøgere til ialt 50 pladser.