Thomas Larsen: Løkke lancerer historiske stramninger

Foto: Søren Bidstrup. Statsminister Lars Løkke Rasmussen, udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og justitsminister Søren Pind præsenterer nye udlændingestramninger i Spejlsalen.
Læs mere
Fold sammen

På sit pressemøde i Statsministeriet fredag eftermiddag lancerede statsminister Lars Løkke Rasmussen de mest vidtgående stramninger af flygtninge- og udlændingepolitikken, som nogensinde er blevet præsenteret herhjemme.

Flankeret af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og justitsminister Søren Pind annoncerede Lars Løkke Rasmussen i alt 34 initiativer indenfor fire udvalgte indsatsområder:

  • Det bliver bl.a. markant sværere at få ophold i Danmark fremover, det bliver sværere at få familiesammenføringer, og ydelserne til asylansøgere nedsættes.
  • Der skal gøres mere for at sende afviste asylansøgere og andre udlændinge hjem, som ikke opholder sig lovligt i Danmark. Regeringen vil bl.a. aktivt bruge sin bistandspolitik til at presse de lande, som i dag ikke tager imod deres borgere.
  • Der vil blive indført nye indkvarteringsformer bl.a. for at sikre at omkostningerne til at finde boliger ikke løber løbsk. Fremover vil teltlejre bl.a. blive taget i brug overfor enlige mænd, som kommer hertil.
  • De danske myndigheder, det vil især sige politiet, vil få udvidet deres beføjelser for at kunne opretholde ro og orden. Det gælder bl.a. i forhold til at kunne håndtere illegale udlændinge og i forhold til at forhindre situationer, hvor flygtninge og immigranter nægter at samarbejde og eksempelvis forsøger at gå deres egne veje op gennem Danmark. Der skal også etableres nye modtagecentre, hvor politiet om nødvendigt kan tilbageholde mennesker. Myndighederne vil også få mulighed for at stoppe tog- og færgedrift. Dog vil regeringen fortsat ikke skride til grænsekontrol, eftersom det her og nu alene vil føre til flere asylansøgere i Danmark, vurderer regeringstoppen.

Forud for pressemødet har Lars Løkke Rasmussen - især af Dansk Folkeparti - været kritiseret for at tøve. Men med sit nye udspil har han bekendt kulør: Danmark er nu en af de nationer, som går længst i forhold til at stramme udlændinge- og flygtningepolitikken.

Løkke lagde ikke skjul på, at de mest effektive løsninger for at kunne bremse og stoppe tilstrømningen til Europa fortsat skal findes på internationalt plan. Men han gjorde det lige så klart, at tempoet er alt for langsomt, og at Danmark ikke alene kan stoppe krigen i Syrien, sikre tilstrækkelig hjælp i nærområderne eller sikre Europas ydre grænser. Derfor ser han det som sin opgave - og pligt - at gøre, hvad han kan for "at skærme Danmark", som han udtrykte det.

Dermed står det lysende klart, at den massive strøm af flygtninge og immigranter op gennem Europa ikke alene har kastet EU ud i en historisk dyb krise, men også har fået de enkelte nationalstater til at søge deres egne løsninger.

Var man i tvivl om, hvad der har været med til at påvirke statsministeren, ja så sagde han det selv. Danmark skal ikke udsættes for samme ukontrollable pres, som har bragt Tyskland i knæ og fået den svenske regering til desperat at appellere om international hjælp.
Fra Statsministeriet har Løkke minutiøst - time for time - fulgt udviklingen og holdt sig nøje underrettet om udviklingen i Tyskland og Sverige. Sammen med sine centrale ministre har han i ugevis arbejdet på at sammensætte pakken med de nye stramninger og få afklaret hensynet til internationale konventioner.

Pakken er afgørende for Løkke af flere grunde.

Dels ønsker regeringschefen, at den rent faktisk kommer til at virke, så stramningerne reelt kommer til at virke afskrækkende i forhold til de millioner af mennesker, som gerne vil væk fra krig og fattigdom, og som drømmer om at komme til Europa og Norden.

Dels er det - politisk set - ekstremt vigtigt for Lars Løkke Rasmussen, at han kan leve op til valgkampens løfter om, at han vil kunne bremse tilstrømningen til Danmark. Svigter han, vil han skuffe mange vælgere og gøre sig sårbar overfor beskyldninger om løftebrud på et felt, som i dag har afgørende betydning for, hvor danskerne sætter deres kryds.

Han har i en periode ønsket at afvente, om der kunne skabes effektive løsninger på EU-plan, men han har tydeligvis opgivet troen på, at EU-landene i tide vil kunne nå frem til effektive fælles løsninger. Derfor strammer han nu grebet på dansk grund.

Får han sin plan igennem? Ja, der vil givetvis komme justeringer. Enkelte elementer vil blive pillet ud, mens andre vil blive tilført - bl.a. fordi Dansk Folkeparti står parat med nye forslag. Men i hovedsagen vil Løkke kunne komme igennem med sine markante stramninger. Hvilket i sig selv er et vidnesbyrd om, hvor meget den historiske flygtninge- og immigrantkrise har ændret det politiske landskab i Europa.

Af skræk for, at tilstrømningen kommer ud af kontrol, er der åbnet for stramninger, der ville have været utænkelige for blot få måneder siden, men som i dag accepteres og støttes af et flertal af befolkningen. Det betyder ikke, at alle er enige. Kritikerne - herunder bl.a. Enhedslisten, de Radikale, SF og Alternativet i Folketinget - advarer i stærke vendinger om, at regeringens oplæg er for vidtgående. Men læg mærke til, at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen ikke vender ryggen til Løkkes udspil.

Det er samtidig tydeligt, at de politiske ledere i Europa, som har forsøgt at gå en anden vej og har åbnet deres lande - det gælder bl.a. den tyske kansler Angela Merkel og den svenske statsminister Stefan Löfven - har mistet fodfæste. De må kæmpe for deres lederskab, mens deres befolkninger i stigende grad presser på for stramninger.