Støjplagede københavnere får penge til at skrue ned for natteliv og biltrafik

Københavns Kommune vil give en økonomisk håndsrækning til de københavnske borgere, der oplever store støjgener i deres hjem.

Støjplagede københavnere bliver nu tilbudt en økonomisk håndsrækning til nye og bedre isolerede vinduer. På billedet fester unge mennesker i Vestergade i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Der er hjælp på vej til de københavnere, som er til ufrivillig technofest i nattetimerne eller spiser, slapper af og sover til lyden af vejens trafik.

Tirsdag besluttede medlemmerne af Københavns Kommunes Økonomiudvalg at afsætte 20 millioner kroner til, at støjplagede københavnere over de næste tre år kan få nye og mere lydisolerende vinduer i deres bolig.

Beløbet rækker til, at cirka 2.200 københavnske boliger kan få del i puljen. I alt er der 141.000 støjplagede lejligheder i København, og heraf er 36.000 boliger stærkt støjbelastede.

Det er de såkaldte byfornyelsesmidler, der vil blive brugt til at finansiere mindre støj i de københavnske hjem, efter Københavns Borgerrepræsentation i marts vedtog, at midlerne også skulle kunne bruges på nye og bedre vinduer.

Hidtil er midlerne hovedsageligt blevet brugt til at etablere bad og toilet i de københavnerlejligheder, som manglede bad og toilet.

Hvis en borger bliver godkendt til at modtage midler fra byfornyelsespuljen, yder kommunen 33 pct. i tilskud. De resterende penge skal borgeren selv have op af lommen.

De 20 mio. kr. vil blive fordelt efter, hvilke ansøgere der er »mest støjbelastede« – det vil sige beboere, der oplever vejstøj over 68 decibel - og hvor nedslidte og støjreducerende borgerens nuværende vinduer er.

Tommy Petersen (R) har længe arbejdet for, at byfornyelsesmidlerne også skulle kunne bruges på nye vinduer til Københavns støjplagede borgere.

Derfor er han tilfreds med, at beboere nu får mulighed for at mindske et eventuelt støjproblem med hjælp fra kommunen.

»Jeg har i mange år presset på for, at vi kunne give et kommunalt tilskud til, at støjgenerede beboere som en kompromisløsning kunne få udskiftet deres vinduer. På den måde kan de, der ikke har nye termovinduer, få vinduer, som støjsikrer bedre,« siger Tommy Petersen.

Han medgiver, at tilskuddet ikke tager fat om nældens rod og slukker for storbyens larm, men han mener, at det er et skridt i den rigtige retning.

»Det løser selvfølgelig ikke hele problemet, men det er en del af løsningen,« siger han.

Berlingske har tidligere været med Københavns Kommunes støjpatrulje på tur rundt i København. Den historie kan læses her: