Smitteopsporingen har ikke en eneste dag i december ringet til tilstrækkelig mange smittede: »Det er jo håbløst«

Smitteopsporingen skulle i december være i stand til at kontakte 3.000 smittede med covid-19 dagligt, har regeringen sat som mål. Det mål er ikke nået en eneste dag i december – de fleste dage har opsporingen kun nået omkring halvdelen. »Så tror da pokker, at vi ikke kan få kontrol med smittetallet,« siger overlæge. Sundhedsministeren har over flere dage ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

Strøget i København sidste aften, inden nedlukning af storcentre trådte i kraft torsdag 17. december 2020. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Smitteopsporingen i Danmark har ikke en eneste dag i december nået regeringens mål om at kontakte 3.000 smittede med covid-19 dagligt.

Kontaktopsporing har sammen med coronatest været udråbt som nøglen til at bryde smittekæderne i landet siden marts, og regeringen har besluttet, at opsporingen fra 1. december skal være i stand til at kontakte 3.000 smittede om dagen.

Smitteopsporingen i Danmark skal være blandt de førende i verden, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte i forbindelse med regeringens beslutning.

Men siden 1. december har smitteopsporingen altså ikke på noget tidspunkt talt med 3.000 smittede dagligt. Det viser en opgørelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt til Berlingske.

»Det er jo håbløst. Så tror da pokker, at vi ikke kan få kontrol med smittetallet. Vi er jo nødt til at få fat i de smittede hurtigt,« siger Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

De fleste dage har antallet af kontaktede borgere været tættere på halvdelen. Torsdag, den senest opgjorte dag, talte smitteopsporingen med bare 1.568 smittede. Onsdag talte opsporingen med 1.757 smittede. Tirsdag talte opsporingen med 1.570 smittede.

»Jeg forstår ikke, at man ikke har øget smitteopsporingen i samme takt, som man har øget testkapaciteten. Der er kun én ting at sige: Ansæt nogle flere,« siger Eskild Petersen, adjungeret professor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og tidligere overlæge ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Sundhedsministeriet: Forventer 3.000 samtaler

Medregner man tallene for eksempelvis forgæves opkald, kommer tallet dog nogle dage op over 3.000, har Styrelsen for Patientsikkerhed påpeget over for Berlingske.

Vi har derfor spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, hvordan regeringens målsætning om 3.000 daglige kontakter skal forstås. Ministeriet bekræfter, at smitteopsporingen i ministeriets optik rent faktisk skal tale med 3.000 smittede dagligt. Og skriver uddybende i en e-mail:

»At kunne håndtere 3.000 smittede om dagen refererer til, at coronaopsporingen i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed med betydelig driftsbistand fra Rigspolitiet kan varetage at tage kontakt til 3.000, gennemføre identifikation af nære kontakter i telefonen, vejlede de nære kontakter og rekvirere test til dem«.

Der er således en diskrepans mellem Sundheds- og Ældreministeriets og Styrelsen for Patientsikkerheds udlægning af målsætningen for smitteopsporingen. Berlingske har mandag morgen bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at præcisere, hvordan styrelsen definerer målsætningen om at håndtere 3.000 smittede – og rykket flere gange for svar.

Styrelsens presseafdeling skriver umiddelbart før Berlingskes deadline tirsdag aften, at Sundheds- og Ældreministeriets forklaring lyder som en misforståelse. Berlingske har på den baggrund spurgt, om ministeriet ønsker at revidere sin udlægning, men det har ikke været muligt for Sundheds- og Ældreministeriet at vende tilbage inden Berlingskes deadline.

I lyset af den bratte stigning i smittetallet har regeringen nu besluttet at opruste med 800 personer i smitteopsporingen, hvilket vil bringe bemandingen op omkring 1.300 ansatte. Med forøgelsen følger dog også en ny målsætning om, at smitteopsporingen skal håndtere 5.000 smittede om dagen.

Det er således ikke Styrelsen for Patientsikkerhed, der selv bestemmer dimensioneringen i smitteopsporingen. Den beslutning træffes i regeringen.

Regeringen har med statsminister Mette Frederiksen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i spidsen »løbende opskaleret smitteopsporingen til et niveau, der har kunnet håndtere opsporing af flere smittede end de aktuelle smittetal,« har Magnus Heunicke udtalt til Berlingske. Men flere fagfolk kritiserer, at smitteopsporingen nu ikke kan følge med. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen.

En mulig forklaring på stigende smittetal

Berlingske ville gerne have talt med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, at smitteopsporingen tilsyneladende er så voldsomt underdimensioneret til opgaven. Dette har ikke været muligt.

Berlingske har forelagt problemerne i smitteopsporingen for en række fagfolk, der alle undrer sig over, at smitteopsporingen ikke for længst har fået tilført flere ressourcer, selvom oprustningen inden for coronatest har stået på i månedsvis. Dermed er den flaskehals, der lå i ventetiden på test, nu flyttet til smitteopsporingen.

»Vi kunne i marts teste 5.000 om dagen, og nu nærmer vi os 200.000 om dagen. Det er en 40-dobling, men vi halter stadig efter i smitteopsporingen,« siger Eskild Petersen.

Han har for nylig i Ugeskrift for Læger peget på hullerne i smitteopsporingen som en mulig forklaring på, at smittetallet i Danmark over de seneste uger har udviklet sig fra cirka 1.000 til over 3.000 nye positivtestede daglig, selvom Danmark nu har verdens højeste testkapacitet.

»Opkaldet fra smitteopsporingen skal sikre, at alle smittede forstår, hvad de skal gøre. Det hele handler om, at den smittede skal hives ud af smittekæden, så vi får reduceret det samlede smittetryk. Og jeg må ærligt talt sige, at det er uambitiøst, at man ikke har øget kapaciteten til smitteopsporing i samme takt som testkapaciteten,« siger Eskild Petersen.

Totalt sammenbrud

Berlingske omtalte også tallene fra smitteopsporingen søndag. Det skete i en artikel om, at antallet af positivtestede, som smitteopsporingen ikke når at kontakte inden for 24 timer, tilsvarende er stigende.

Med andre ord er den lovede oprustning i smitteopsporingen ikke sket tilstrækkeligt tidligt til at forhindre, at det over en længere periode har været umuligt for opsporingsenheden at ringe sig igennem de lister af nye smittede, som enheden modtager tre gange dagligt fra Statens Serum Institut (SSI).

Sidste onsdag havde smitteopsporingen stadig 2.648 såkaldte åbne sager, hvor enheden ikke havde ringet til den smittede, da arbejdsdagen sluttede klokken 22. Torsdag var tallet vokset til 3.971 åbne sager. Dette er vel at mærke ikke et akkumuleret tal, men nye åbne sager, der kommer til hver dag.

Berlingske har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om det aktuelle samlede antal åbne sager, men det har endnu ikke været muligt for styrelsen at levere tallet.

Overlæge Joachim Hoffmann-Petersen har i søndagens Berlingske betegnet situationen som et totalt sammenbrud i smitteopsporingen, mens Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, har sammenlignet misforholdet mellem testkapaciteten og smitteopsporingen med at styrke politiet, men glemme at styrke domstolene.

»Det korte svar er, at man selvfølgelig skulle have sørget for den rette bemanding i rette tid,« som Jes Søgaard udtalte i Berlingske mandag.

Nyt testcenter i Parken i København kan teste op til 3.000 personer i timen for corona. Der er over flere måneder blevet skruet massivt op for testkapaciteten på landsplan. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Svold.

Instrueret i at springe opkald over

Berlingske har i samme ombæring beskrevet, at smitteopsporingen er så presset, at de ansatte i en periode i december er blevet instrueret i at springe opkaldsforsøg til smittede borgere over, således at hver borger kun får ét opkaldsforsøg frem for de officielle tre forsøg.

Dermed kan ét misset opkald betyde, at en positivtestet borger går glip af samtalen med en ansat i opsporingsenheden.

Efter Berlingskes henvendelse er den pågældende praksis stoppet, og der bliver nu igen ringet tre gange til smittede, hvis de ikke i første omgang tager telefonen.

Problemerne i smitteopsporingen falder sammen med udgivelsen af en rapport fra en ekspertgruppe under SSI om effekten af kontaktopsporing. Ekspertgruppen konkluderer på baggrund af modeller fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, at kontaktopsporing for samtlige smittede er afgørende for at få kontrol med smittespredningen. Og at det er vigtigt at opspore nære kontakter hurtigst muligt efter eksponering, så de kan isolere sig og blive testet.

Berlingske har siden de første beretninger fra ansatte i smitteopsporingen torsdag ønsket at tale med sundhedsminister Magnus Heunicke om situationen. Dette har på trods af flere henvendelser over seks dage ikke været muligt.