Se, hvem der ikke kommer i gymnasiet

18 procent af de nuværende hf-elever ville ikke klare skærpede krav til gymnasiet.

Foto: David Leth Williams.
Læs mere
Fold sammen

En elev opfylder de faglige krav til at blive erklæret uddannelsesparat til gymnasiet, hvis eleven har opnået mindst 5 i gennemsnit af stadpunktskarakterne i de bundne prøvefag i 8, 9  og 10 klasse (4 til hf).

Hvis den uddannelsesparate elev klarer sig dårligere til sommerens afgangseksamen, end da eleven blev erklæret uddannelsesparat i foråret, har eleven allligevel ret til at blive optaget på gymnasiet, hvis eleven opnår mindst 2 i gennemsnit til afgangseksamen.

Denne skærpelse af uddannelsesparathedsvurderingen ville have betydet, at ni procent af de nystartede gymnasieelever i 2014 ikke ville være kommet på gymnasiet, hvis de nye skærpede regler havde været gældende i 2014. De fordeler sig således:

  • 18 procent på hf
  • 13 procent på hhx
  • 8 procent på htx
  • 6 procent på stx
  • 9 procent i alt

Elever, der ikke opnår en positiv uddannelsesparathedsvurdering eller ikke består folkeskolens afgangseksamen, kan alligevel ansøge om optagelse på gymnasiet. De skal i så fald til optagelsesprøve og samtale og have foretaget en revurdering af deres faglige, personlige og sociale forudsætninger. Muligheden for, at en ansøger optages via en helhedsvurdering på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale, begrænses til to forsøg, samt i særlige tilfælde en tredje gang.

Oversigten over, hvor stor en andel af eleverne, der ikke klarer de skærpede krav, tager ikke højde for, at nogle elever vil blive optaget på baggrund af en revurdering, prøve og samtale.

Elever, der ikke er erklæret uddannelsesparat, får ved gennemsnit på mindst 6 i de prøvebundne fag i folkeskolens afgangseksamen krav på direkte optagelse på en gymnasial uddannelse.