Overvægtige børn skal i database

Kommunerners Landsforening og Sundhedsstyrelsen er midt i et pilotprojekt, der er første skridt på vej mod en database om børn sundhed. I England mener sundhedsministeren, at forældre til overvægtige børn skal have en advarsel.

Maria, 30 kg. og 130 cm., Karl, 42 kg. og 135 cm. Hvem er for tyk, og hvem er tilpas? Det skal forskere finde ud af via en national database over børns sundhed.

Kommunernes Landsforening (KL) er gået sammen med Sundhedsstyrelsen om et pilotprojekt, som i første omgang registrerer børns højde, vægt, om der er røg i
hjemmet og moderens amning. Det skriver Ugeskrift for Læger.

Indsamlingen sker via data fra sundhedsplejersker, praktiserende lægers profylaktiske børneundersøgelser, skole- og kommunale læger. Disse data har ikke før været indberettet centralt.

- Den første udfordring er uhyre teknisk, for det handler simpelthen om at få en masse systemer til at tale sammen, således at kommuner, lægepraksis og sundhedsplejersker rundt omkring i landet kan indberette de oplysninger, de allerede indsamler, til en database i Sundhedsstyrelsen, siger projektleder i KL, Charlotte Henius til Ugeskrift for Læger.

KL skønner ifølge Ugeskrift for Læger, at de første indberetninger om 70 procent af de danske børn kommer til Sundhedsstyrelsen i sommeren 2008.

Databasen skal bruges til forskning og til en evaluering og overvågning af folkesundheden. Antallet af overvægtige børn er tredoblet siden 1972, og antallet af svært overvægtige mænd er 40-doblet siden 1960 ifølge Ugeskrift for Læger. Det er meningen, at der senere skal flere indikatorer med i projektet.

Samtidig op

England vil give forældre advarsel
Det er dog ikke kun i Danmark, at flere børn er blevet fede.

Ifølge Times Online kan engelske forældre til overvægtige børn i femårs-alderen nemlig se frem til at modtage en skriftlig advarsel fra myndighederne, hvis deres barn er meget overvægtigt.

Det er den nye sundhedsminister Alan Johnson, der råber vagt i gevær, efter det kom frem, at en rapport advarer mod, at 60 procent af mændene, 50 procent af kvinderne og 26 procent børn og unge mennesker vil blive fede i 20590, hvis udviklingen i England fortsætter.

Advarslen skal være en del af et nyt rutinemæssige måle- og vejeprogram på skolerne og skulle blive præsenteret om en måneds tid i forbindelse med en række forslag til at, hvordan den voksende fedmeepidemi i landet tackles.