Nævn dumper beviser mod ROJ TV

Radio- og TV-nævnet opgiver at rejse ny sag mod det kurdiske ROJ TV. Det svækker straffesagen, der begynder om en uge, mener jurister.

Blot en uge før den stort anlagte terrorsag mod ROJ TV åbner i Københavns Byret, dumper Radio- og TV-nævnet dele af anklagemyndighedens vigtigste beviser mod den kurdiske TV-station.

Radio- og TV-nævnet har efter aftale med anklageren set klip fra de nyhedsudsendelser, som vil indgå i bevismaterialet i straffesagen. Formålet har været at finde opfordringer til had i udsendelserne, hvilket kunne have fået nævnet til at rejse en selvstændig, administrativ sag mod ROJ TV med henblik på en hurtig inddragelse af sendetilladelsen. Men nævnet finder ikke, at der i udsendelserne er opfordringer til had.

»De udsendelser, som Statsadvokaten har sendt til nævnet, har ikke bibragt os oplysninger, der giver anledning til at genoptage sagen eller at indlede en ny sag mod ROJ TV,« siger nævnets formand, Christian Scherfig.

Den kurdiske TV-station med hovedkontor i København er tiltalt for at fremme terror gennem propaganda til fordel for PKK - en militant, kurdisk oprørsgruppe på EUs terrorliste. Ifølge anklageskriftet vil nyhedsudsendelserne være helt centrale i bevisførelsen, men efter Radio- og TV-nævnets beslutning er der rejst tvivl om, hvorvidt beviserne holder i retten, vurderer professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard.

»Nævnets vurdering svækker umiddelbart anklagemyndighedens sag væsentligt, så anklageren er formentlig nødt til at inddrage andre typer af beviser for at sandsynliggøre påstanden om, at der er tale om propagandamateriale, der fremmer terrorisme,« siger Jørn Vestergaard og vurderer, at den langstrakte forberedelse af sagen må være begrundet i bestræbelser på at fremskaffe andre baggrundsoplysninger om ROJ TV - f.eks. om økonomiske og administrative forbindelser til PKK.

Ingen anledning til genoptagelse af sagen

Berlingske fortalte i går, at det er anklagemyndighedens plan at fremlægge andre oplysninger end nyhedsudsendelser for at bevise TV-stationens direkte forbindelse til PKK.

Chefjurist Jacob Mchangama fra den borgerlige tænketank CEPOS deler Jørn Vestergaards vurdering. Han peger især på, at nævnet allerede i tre omgange i de senere år har undersøgt ROJ TVs udsendelser for opfordringer til had, og hver gang har nævnet konkluderet, at udsendelserne lå inden for almindelig nyhedsformidling.

»Det stiller virkelig anklagemyndighedens tiltale i et interessant lys, at Radio- og TV-nævnet ikke finder anledning til at genoptage sagen. Når nævnet vurderer, at ROJ TV heller ikke i disse udsendelser opfordrer til had, kan det være et tegn på at der næppe fremkommer udtalelser i materialet, som kan løfte den mere alvorlige anklage om fremme af terror,« siger Jacob Mchangama.

Justitsminister Lars Barfoed (K) ønsker ikke at kommentere sagen. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra vicestatsadvokat Anders Risager fra Statsadvokaten for København.

Politiassessor Jacob Buch-Jepsen fra Københavns Politi afviser, at nævnets afgørelse får nogen betydning for straffesagen:

»Der er tale om vidt forskellige omstændigheder,« siger han med henvisning til, at Radio- og TV-nævnet alene skal vurdere TV-udsendelserne efter radio- og TV-loven, mens byretten skal vurdere dem i forhold til straffeloven.