Læger skal ikke hjælpe med at sende flygtninge hjem

Det kan give anledning til loyalitetskonflikt, hvis læger medvirker ved tvangsudsendelse af afviste asylansøgere, mener Lægeforeningen.

Læger skal ikke hjælpe myndighederne, når udlændinge bliver sendt ud af Danmark under tvang. Sådan lyder anbefalingen fra Lægeforeningens bestyrelse efter en konkret sag, hvor en læge medvirkede under transport af en psykisk syg asylansøger.

Af asylansøgerens journal fremgik det, at patienten var oplyst om, at et beroligende lægemiddel kunne blive givet ved tvang under transporten. Men det strider imod Lægeforeningens etiske regelsæt, påpeger formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen.

»Det bringer lægen i en loyalitetskonflikt i forhold til, om man er der for patientens eller for myndighedernes skyld,« siger han.

Formanden mener, at læger, som medvirker ved udsendelse af syge asylansøgere eller asylansøgere, der udvises mod sin vilje, får en »problematisk« og »uklar« rolle. Det kan set med Lægeforeningens briller føre til, at den udviste opfatter lægen som politiets forlængede arm.

Lægeforeningen mener, at det i konkrete tilfælde kan være relevant, at læger inden transporten vurderer asylansøgeres helbredstilstand.

»Hvis en læge skønner, at patienten er for syg, så vil vores anbefaling være, at man venter med at tvangsudsende,« siger Mads Koch Hansen og understreger, at Lægeforeningen med udmeldingen ikke tager stilling til den danske udlændingepolitik:

»Flere andre lande har diskuteret den samme sag, og den norske lægeforening har i 2006 lavet et tilsvarende regelsæt, som vi har skelet til. Vi har ikke taget stilling til udlændinge- og indvandrerpolitik. Det er ikke vores opgave at gøre det. Det er udelukkende der, hvor læger skal medvirke ved selve udsendelsen, vi har forholdt os til,« siger Mads Koch Hansen.