S: Hjemsendelser fortsætter trods lægers nej til at medvirke

Det rokker ikke ved den danske praksis for udsendelse af afviste asylansøgere, at Lægeforeningen anbefaler medlemmerne at undlade at medvirke. Det fastslår Socialdemokraternes udlændingeordfører Mette Reissmann.

Afviste asylansøgere vil fortsat blive sendt ud af landet under tvang, selv om Lægeforeningen fraråder deres medlemmer at medvirke, når det sker.

Det fastslår Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører Mette Reissmann (S), efter at Lægeforeningen har udsendt en vejledning, der anbefaler, at medlemmerne ikke medvirker, når politiet med brug af tvang udsender udlændinge, der har fået afslag på asyl i Danmark.

»Lægeforeningens anbefalinger anfægter ikke den danske praksis på området i forhold til at hjemsende afviste asylansøgere,« siger Mette Reissmann og afliver derved den bekymring, som Dansk Folkeparti er kommet med i kølvandet på Lægeforeningens udmelding.

Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører kalder lægernes udmelding »underlig«.

»Jeg synes, det er lidt underligt, at man som læge ikke vil medvirke til, at loven følges,« siger Mette Reissmann.

»Man skal vide, at her har lægerne aldrig haft forpligtelse til at skulle udøve nogen former for myndighedsbeføjelse. Det er politiet, der gør det. De skal blot overvåge og passe på, ikke passivisere de afviste asylansøgere. Politiets og lægernes rolle har været klart adskilte,« siger Mette Reissmann.

Hun finder det også paradoksalt, at lægerne i lægeløftet forpligter sig til at bistå folk i nød, men at det tilsyneladende ikke gælder personer, der er på vej til at blive udvist fra Danmark.

»På den ene side vifter Lægeforeningen med den etiske fane, på den anden side indfrier de ikke det, de faktisk selv mener, de bør indfri,« siger hun og understreger, at den danske praksis om hjemsendelse af asylansøgere ikke strider mod hverken menneskerettigheds- eller flygtningekonventioner.

Spørgsmål: Men hvis ikke politiet kan finde en læge, der vil yde hjælp, hvis det skønnes nødvendigt, hvad så?

»Det er ikke på alle ture, man skal have læge med. Jeg kan ikke afvise, at der kommer et enkelt tilfælde, hvor vi har en sådan situation, og så må vi tage det ud fra den enkelte situation. Det er jo kun en anbefaling, Lægeforeningen er kommet med,« siger Mette Reissmann.