»Kære politikere, hvad har I gang i?«

Københavnerne skal have mulighed for at få kontante svar fra politikerne i Borgerrepræsentationen (BR). De borgerlige partier på Rådhuset foreslår spørgetid før BR-møderne. Socialdemokraterne er positive.

Venstres Martin Geertsen eftersøger en mere livligere debat og foreslår nu, at borgerne får spørgetid. <br>Foto: Lars Helsinghof Fold sammen
Læs mere

»Kan vi ikke få en Metrostation i Titangade?« »Hvorfor har hjemmehjælperen ikke tid til at gøre rent hos min mor?« »Har I tænkt jer at tillade et højhus ved Tivoli?« »Og hvornår sker der noget med de dér billige boliger, for jeg står lige og mangler én?«

Københavnere med stemmeret bør have mulighed for at stille spørgsmål til politikerne i Borgerrepræsentationen (BR). Det mener Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti på Rådhuset, som foreslår, at der indføres spørgetid i op til en time før hvert BR-møde.

I mange af landets øvrige kommuner kan borgerne få svar på deres brændende spørgsmål på et byrådsmøde, men hidtil har København ikke haft spørgetid på dagsordenen.

»Vi vil gerne indføre reel åbenhed, hvor hver enkelt københavner kan komme i direkte clinch med en lokalpolitiker. Man kan altid maile til en borgmester eller et BR-medlem, men vi tror, det vil give en mere livlig, offentlig debat, hvis man kan stille et direkte spørgsmål,« siger Venstres leder på Rådhuset, kulturborgmester Martin Geertsen.

Både skriftligt og mundtligt
Ifølge de borgerlige partiers forslag skal det både være muligt at stille et mundtligt spørgsmål fra tilhørerlogen og sende et spørgsmål skriftligt til besvarelse på et BR-møde.

»Man kan også opdele spørgetiden i tematiske emner, så det gang for gang kunne være forskellige sager fra et bestemt forvaltningsområde, der er på dagsordenen,« siger kulturborgmesteren.

Er der ikke risiko for, at nogle politikere vil bestille spørgsmål til sig selv?

»Jo, det er der selvfølgelig. Men jeg tror, at man efter et stykke tid bliver i stand til at gennemskue den slags. Ifølge forslaget skal der også være tale om korte og præcise spørgmål,« siger Martin Geertsen.

Socialdemokraterne vil gerne forhandle om en spørgetidsordning med de borgerlige partier, oplyser partiets politiske ordfører, Anne Vang.

»Vi er grundlæggende meget positivt stemt over for alle initiativer, der kan sikre mere åbenhed på Københavns Rådhus. Derfor vil vi gerne indgå i en dialog om, hvordan vi gør det på en god måde og inddrager erfaringer fra andre kommuner,« siger Anne Vang.

Hun tilføjer, at kommunen i forvejen har andre ordninger, hvor borgere kan komme i kontakt med politikere. Bl.a. åbent hus-arrangementer fire gange årligt, foretrædelse for politiske udvalg, borgmester-chat og mail-korrespondance.