Fremtrædende konservativ: Solidariteten er på retur i Danmark

Danskerne er blevet mere usolidariske over for hinanden og samfundets svageste. Og det er desværre ikke blevet bedre under Fogh-regeringen, erkender den konservative skatteordfører Jakob Axel Nielsen.

Mens danskerne i de seneste par årtier er blevet rigere og rigere, er vi samtidig blevet mindre solidariske over for hinanden og samfundets allersvageste. Det mener det fremtrædende konservative folketingsmedlem, skatteordfører Jakob Axel Nielsen. Og solidariteten har ikke fået det bedre, siden den borgerlige regering kom til magten i 2001.

»Det er heller ikke blevet bedre de sidste fem år. Vi har ikke rykket på det punkt,« erkender han.

I de seneste tyve år er der kommet en vis grad af overfladiskhed mellem mennesker, siger Jacob Axel Nielsen:

»Vi er blevet vænnet til, at samfundet nok skal løse alle problemer, og dermed har vi både mistet et personligt ansvar og et ansvar for hinanden. Jeg synes virkelig, at solidariteten er på retur,« siger Jakob Axel Nielsen.

Han beklager, at den manglende solidaritet især går ud over samfundets svageste - de psykisk syge, hjemløse og narkomanerne.

»Der burde være nogle, som tog sig af de her skæve eksistenser, så de ikke skal sove på gader og stræder,« siger Jacob Axel Nielsen, der foreslår et tværpolitisk samarbejde mellem de Konservative, Socialdemokraterne og de Radikale om at sætte en større undersøgelse i gang, der skal belyse den manglende solidaritet.

Den er både S og R med på, mens DFs næstformand Peter Skaarup mener, at et forskningsprojekt lyder »lidt langhåret«. Han er dog helt enig i, at der skal tages bedre hånd om de svageste.

Derimod mener Venstre, at solidariteten trives i bedste velgående. »Jeg synes, at man lige burde anerkende, at vi faktisk har et Råd for Socialt Udsatte. Og jeg vil gerne citere formanden Preben Brandt, som siger, at »hvis jeg var hjemløs, så ville jeg hellere være det i dag end for 10 år siden,« siger politisk ordfører Troels Lund Poulsen.

Men rådets formand, Preben Brandt, er nu enig med de Konservative: »Der er blevet en opfattelse af, at man skal gøre sig fortjent til alting, og det er et problem for de allersvageste i samfundet, som systemet må tage sig af.«