Samfund Abonnement

En »problematisk« opfattelse af ikkevestlige borgere kan spænde ben for Mette Frederiksens afgørende plan

Regeringen ønsker flere nydanskere i arbejde, men her kommer en udbredt opfattelse på jobcentrene på tværs. En rundspørge viser, at mange medarbejdere på landets jobcentre i forhold til etniske danskere ser nydanskere som mere sensitive og dårligere psykisk set. Et stort forskningsprojekt fortæller dog en ganske anden historie.

»Den kultur, man bærer med sig, præger helt sikkert forståelsen af sygdomme, hvornår man er for syg til at gå på arbejde, og hvad man skal gøre i tilfælde af sygdomme,« siger Charlotte Liebak Hansen, projekt- og forskningschef i Væksthusets Forskningscenter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt