Bisonoksen vender tilbage til Danmark

Miljøministeren undersøger muligheden for at udsætte bisonokser på Bornholm. På længere sigt skal de op til 900 kilo tunge dyr have lov til at bevæge sig frit omkring.

Miljøministeren undersøger muligheden for at udsætte bisonokser på Bornholm. På længere sigt skal de op til 900 kilo tunge dyr have lov til at bevæge sig frit omkring. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jørgen Kirk

Den europæiske bisonokse er klar til at gøre et opsigtsvækkende comeback i den danske natur efter et par tusinde års fravær.

Miljøminister Karen Ellemann (V) er i gang med at undersøge muligheden for at slippe en flok bisonokser løs i et indhegnet område i skoven Almindingen på Bornholm.

På længere sigt er det meningen, at de op til 900 kilo tunge okser skal have lov til at bevæge sig frit rundt i Almindingen og, hvis de altså får lov, på resten af Bornholm.

Europas største dyr

Ministeren ser flere muligheder i at sætte Europas største landdyr fri på Bornholm. Blandt andet bidrager det positivt til biodiversiteten, når det spiser græs og siv og dermed skaber lyse åbninger i skoven, ligesom det oprindeligt har hjemme i dansk natur. Dertil kommer, at det kan gavne turismen på øen.

»Det kan blive en succes for Bornholm. Men for at blive det, skal det have lokal opbakning,« siger hun og forklarer, at jægere, landmænd og skovejere vil blive inddraget i arbejdet med at gøre Bornholm til bisonernes ø.

Ifølge skovrider Søren Frie-se fra Skov- og Naturstyrelsen på Bornholm er det planen at hente omkring ti bisonokser til øen fra Polen, der sammen med Hviderusland er den europæiske bisons sidste højborg.

Det er i første omgang meningen, at okserne skal leve i et indhegnet område på op til 200 hektar, imens Skov- og Naturstyrelsen undersøger, hvordan de opfører sig i den danske natur.

»Vi skal undersøge en lang række ting. Hvordan reagerer en bisonokse, hvis den pludselig bliver overrasket af en orienteringsløber, spiser den løs af afgrøderne på markerne, krydser den veje og den slags,« forklarer Søren Friese.

Han skønner, at der »i bedste fald« kommer til at gå et »lille års tid«, før de første bisoner kommer bag hegn i Almindingen. Derefter kommer der til at gå i hvert fald yderligere et par år med at undersøge, om hegnet skal fjernes.

Fredelige og sky

»Vurderingen er, at de er fredelige og sky og plejer at flygte fra mennesker,« siger han.

Han siger, at det senere kan komme på tale at regulere bestanden, hvis den begynder at bevæge sig væk fra Almindingen. Men umiddelbart mener han, at bisonerne vil forblive i Almindingen, fordi de er udprægede skovdyr.

Og så længe de holder sig bag hegn i Almindingen, er de velkomne på klippeøen, siger formanden for Bornholms Landbrug, Lars-Ole Hjorth-Larsen.

»Hvis vi ved, hvor de er, og vi ved, hvilke marker de kan gøre skade på, så det kan blive kompenseret, er det noget, vi sagtens kan gå ind for. Bisonerne kan blive en gevinst for Bornholm,« siger han.