Bestanden må holdes nede

Lige nu er Dyrehaven allersmukkest. De mange gamle træer derude tager farve lidt tidligere end andre steder, hvor der helst skal have været en snert af nattefrost, inden løvet bliver gyldent og rødt og gult.

Foto: Kristian Sæderup Fold sammen
Læs mere

»Kronhjortene er allerede færdige med deres brunst. De startede en uge tidligere, end de plejer i år, men sikahjortene er ved at gå i brunst,« fortæller skytte og skovfoged Torben Christiansen, Jægersborg Statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen. I øjeblikket afskydes nogle af de gamle dåhjorte. Det skal ske, inden de går i brunst, for de kan ikke klare kampene med de yngre hanner. Senere skydes kalvene. »Det er nødvendigt at vi afskyder 700 sika-, då- og kronhjorte årligt, for den samlede bestand på over 2.000 hjorte formerer sig hvert år med 700 dyr, og vi må holde bestanden nede for at sikre den et godt dyreliv,« siger Torben Christiansen. På søndag løber 17.000 mennesker Eremitageløb i skoven.