Arla hæver mælkepris med 10 øre

Arla hæver acontoprisen med 10 øre pr.

kg. mælk med virkning fra den 10. september. Det sker for at imødekomme utilfredshed fra andelshaverne.