Stor økonomiske ulighed blandt dem, der snart skal på pension

Foto: Henning Bagger Fold sammen
Læs mere

De danskere, der netop nu er på vej til at nyde deres otium, kommer til at have vidt forskellige budgetter til deres pensionistfornøjelser. Beregninger, som tænketanken Cepos har foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks tal for ratepensioner, livrenter, alderspensioner og LD-pension, viser, at halvdelen af de 65-årige danskere, der netop nu er på vej på pension, får under 4.150 kroner om måneden ud over de offentlige ydelser at leve for. Og 37 procent får under det halve af det beløb ud af deres egen pension.

»Det fremgår, at der er stor spredning i pensionsformuerne blandt de 65-årige. 14 procent af seniorerne har ikke nogen privat pensions­opsparing overhovedet,« påpeger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

I den anden ende af skalaen har de rigeste 20 procent af seniorerne et pensionsdepot på cirka tre mio. kroner og derover. Med en opsparing på tre mio. kroner rækker pengene omregnet til en årlig livrente på 150.000 kroner resten af de leveår, som en 65-årig dansker i gennemsnit kan se frem til.

Pensionsformuen skal være på mindst 4,4 mio. kroner, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at være blandt de ti procent med størst opsparing. Skal man helt op i den mest forgyldte øverste procent, kræver det, at pensionsdepotet udgør mindst ti mio. kroner. Her er den gennem­snitlige pensionsopsparing på knap 15,5 mio. kroner.

Den meget omtalte samspils­problematik gør sig især gældende i den lave ende.

Selv små pensionsformuer udløser en aftrapning af først ældrecheck og dernæst folkepensionens pensionstillæg, og det kan gøre især opsparingen i de sidste arbejdsår til en dårlig forretning.

»Den reelle pensionsskat kan løbe op i 130 pct., fordi afkastet spises op af inflation, pensionsafkastskat samt indkomstaftrapning af pensions­tillæg mv. Når en 60-årig bund­skatte­yder sætter 100 kroner i pension, får han kun 94 kroner udbetalt som pensionist,« siger Mads Lundby Hansen.

Takket være lønstigninger, der overgår forbrugerpriserne, stiger de reale indkomster. Fold sammen
Læs mere

Dyre bøger driver inflationen

Mens prisfald på møbler og TV-pakker trækker nedad, betyder dyrere bøger, at inflationen i maj måned var højere end i samme periode sidste år. Helt præcist var forbrugerpriserne ifølge Danmarks Statistik 0,8 pct. Men inflationen var dog 0,3 procentpoint lavere end i april. Det skyldtes især faldende oliepriser.

»Den meget lave inflation har været godt nyt for de danske forbrugere, der fortsat nyder godt af, at priserne stiger langsommere end lønningerne. Det har medvirket til en pæn fremgang i de reale indkomster. Denne tendens ventes at fortsætte, om end i et noget mere beskedent omfang,« lyder det fra Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen.

Værdiernes frie flugt

Det seneste år har de danske husejere i gennemsnit kunnet lægge 61.000 kroner til friværdien. Der er dog ifølge Nykredits boligmarkedsanalytiker, Jacob Isaksen, store regionale forskelle på, hvor meget friværdien er steget. I Østjylland har husejere med en stigning på 2.000 kroner landets laveste stigning, mens stigningerne i København de seneste 12 måneder har været på 306.000 kroner.

»Friværdierne stiger på landsplan, fordi boligformuen blandt husejerne er steget mere end boliggælden. Danskerne skylder altså en mindre del af boligens værdi, hvilket bl.a. skyldes, at boligpriserne stiger,« siger Jacob Isaksen.

Friværdierne har nået det højeste niveau i 8,5 år, og den gennemsnitlige friværdi for en husejer er pr. første kvartal 2017 på 659.000 kroner Og friværdierne ser ud til at stige yderligere i 2017.

»Vi forventer, at huspriserne på landsplan vil stige med 3,3 pct. i 2017, hvilket vil bringe bolig­formuen op på et nyt rekordhøjt niveau. Selv om boliggælden også stiger, er det vores klare forventning, at den vil stige mere moderat end boligformuen.«

Bobler det i boligpriserne?

Priserne på ejerlejligheder er steget godt ti procent på et år. Det viser Finans Danmarks boligmarkedsstatistik for årets første kvartal.

Boligøkonom Mikkel Høegh fra BRF Kredit har beregnet, at en ejerlejlighed på 80 kvadratmeter placeret midt i København i det seneste år har givet et afkast på knap 275.000 kr. – svarende til 753 kr. skattefrit om dagen. I første kvartal 2017 skulle man have 2.950.080 kr. op af lommen for at erhverve sig en ejerlejlighed med den størrelse og beliggenhed – eller 36.876 kr. pr. kvadratmeter. I fjor kostede 80 kvadratmeter i det centrale København 2.676.640 kr.

»Der er således fortsat pæne afkast på det københavnske lejlighedsmarked. Afkast der er svære at matche, hvis man ser på andre markeder. Over det seneste kvartal er den mest omtalte del af boligmarkedet steget med 2,2 pct.,« lyder det fra Mikkel Høegh.

Til trods for de store prisstigninger mener BRF Kredits bolig­økonom dog fortsat ikke, at der er tale om en boligboble. Stigninger kan således forklares af fundamentale faktorer som lav rente, højere realindkomster, gunstige skatteforhold med videre.

ARKIVFOTO 2013 af dankorttransaktion- - se RB 29/12 2014 08.15. De første 23 dage af december købte danskerne for knap 27, 8 mia.kr. med deres Dankort. (Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2014) Fold sammen
Læs mere

Ugens tal: 1,75 procent

Så meget forventer Dansk Erhvervs cheføkonom, Steen Bocian, at væksten i Dankortomsætningen lander på i år. I de seneste måneder har der ifølge cheføkonomen været en lettere bekymrende tendens til opbremsning, men tallet for maj byder på en vis fremgang. Nok til, at der er grund til at forvente fortsat beskæftigelsesvækst.